Veiligheid/certificering

Veiligheid en kwaliteit is een belangrijke leidraad voor Kouwenberg Infra. We voelen ons verantwoordelijk voor de veiligheid van onze medewerkers, klanten, leveranciers en omstanders en nemen altijd de benodige veiligheidsmaatregelen in acht.

Wij zien het als plicht om al onze activiteiten, producten en diensten te realiseren met goed opgeleid personeel, geschikte materialen en gereedschappen ten einde te voldoen aan de vastgestelde en vanzelfsprekende eisen en wensen van onze opdrachtgevers.

Voor de start van iedere boring stellen we een uitgebreide RI&E op. Hierin worden de belangrijkste risico's en daarbij behorende mitigerende maatregelen opgenomen. Deze worden met elkaar doorgesproken om zodoende de kwaliteit en veiligheid te waarborgen.

Onze certificaten:

  • NEN-EN-ISO 9001-2015
  • VCA * (VGM Checklist Aannemers)
  • CKB S-D, S-E en S-J (Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven) Sleufloze Technieken
  • ProRail Spoorse Persingen S-D(A), S-D(B), S-D(C) en S-D(D), S-E(A)
  • Veiligheidsprestatieladder, trede 3
  • CO₂ Prestatieladder, niveau 3

Deze zijn terug te vinden onder Downloads. Wil je meer informatie betreffende certificeringen neem dan contact met ons op.