Water / Drainage

Drinkwater, riool en duikers

We hebben op diverse manieren dagelijks te maken met water. Enerzijds voeren we water aan voor persoonlijk en bedrijfsmatig gebruik en anderzijds willen we water afvoeren, zowel schoon als vuil. De gehele waterhuishouding is geregeld middels een groot netwerk van waterleidingen en rioolleidingen en overige transportmiddelen voor water zoals duikers.

Dit netwerk staat voortdurend onder invloed van uitbreiding, herstel en vervanging. Deze werkzaamheden vinden steeds meer plaats in omstandigheden die sleufloze technieken vereisen. Met de technieken die wij als Kouwenberg Infra in huis hebben zijn wij gespecialiseerd in het aanleggen, vervangen en verwijderen van diverse soorten en diameters leidingen en duikers. Dit met zo min mogelijk overlast voor de omgeving.

 

Referentie

Vervangen drinkwaterleiding, Klundert

• Verwijderen waterleiding, Roosendaal

• Aanleg riool, Utrecht

 

Drainage

Waar we enerzijds water nodig hebben en er plezier mee kunnen beleven zorgt water ook met regelmaat voor overlast. Zo hebben we vanwege een veranderend klimaat de laatste jaren steeds vaker te maken met zware regenbuien en willen we water zowel afvoeren als opvangen om verdroging te voorkomen. Daarnaast stijgt de zeespiegel en kampen we in Nederland met bodemdaling. Gebouwen kunnen bij hevige regenval last krijgen van het regenwater dat het gebouw instroomt of van vocht dat optrekt in de muren waardoor wateroverlast en schimmelvorming ontstaat.

Om al deze problemen tegen te gaan zijn wij gespecialiseerd in het aanleggen van drainage en afwatering. Via een Open Front Techniek zijn we bijvoorbeeld in staat om drainagebuizen onder gebouwen aan te brengen.

Referentie

Aanbrengen drainage zorgcentrum Laarstede