Water-drainage

Drinkwater, riool en duikers

We hebben op diverse manieren dagelijks te maken met water. Enerzijds voeren we water aan voor persoonlijk en bedrijfsmatig gebruik en anderzijds willen we water afvoeren, zowel schoon als vuil. Daarnaast is het noodzakelijk dat we in staat zijn om de waterniveaus op diverse plaatsen te reguleren. De gehele waterhuishouding is geregeld middels een groot netwerk van waterleidingen en rioolleidingen en overige transportmiddelen voor water, zoals duikers.

Dit netwerk staat voortdurend onder invloed van uitbreiding, herstel en vervanging. Deze werkzaamheden vinden steeds meer plaats in omstandigheden die sleufloze technieken vereisen. Met de technieken die wij als Kouwenberg Infra in huis hebben, zijn wij gespecialiseerd in het aanleggen, vervangen en verwijderen van diverse soorten en diameters leidingen en duikers. Dit met zo min mogelijk overlast voor de omgeving.

Referentie

  • Vervangen drinkwaterleiding, Klundert
  • Verwijderen waterleiding, Roosendaal
  • Aanleg riool, Utrecht
Contact met onsOnze projecten