Pipe cracking

In situaties waarbij een nieuwe leiding een bestaande leiding moet vervangen en waarbij de oude leiding niet verwijderd kan worden kan men kiezen voor deze techniek. Pipe cracking, ook wel pipe bursting of splitting genoemd, is een techniek waarbij een oude leiding met kracht wordt gebroken of opengesneden, waarna direct een nieuwe (eventueel grotere) leiding wordt getrokken.

In de startput worden stangen in de bestaande leiding ingevoerd tot aan de invoerput. Afhankelijk van het te ‘cracken’ materiaal wordt de burstkop geselecteerd en gekoppeld aan de stangen. Achter deze burstkop wordt de nieuwe leiding bevestigd, waarna de burstkop stang voor stang wordt teruggetrokken, waarbij de oude leiding steeds breekt.

De gebroken of gespleten oude leiding wordt door de kop in de omliggende grond gedrukt en maakt daarbij ruimte voor de nieuwe leiding. De nieuwe leiding heeft minimaal de doorsnede van de bestaande leiding, maar kan afhankelijk van de omstandigheden ook in diameter worden vergroot.

Wij beschikken onder andere over de krachtigste Pipe Crack machine in Nederland (85 Ton) waardoor we een breed scala van werkzaamheden aankunnen. Hierbij schromen we niet om zaken te modificeren of te ontwikkelen indien het project hierom vraagt.  

Voor meer informatie over Pipe Cracking kun je de brochure "downloaden". 

Pipe Cracking Brochure

 

In deze korte "demo film" wordt het een en ander schematisch uitgelegd.