Pipe Cracking

Indien er een verouderde leiding moet worden vervangen door een nieuwe leiding, bijvoorbeeld omdat er lekkage of wortelgroei is ontstaan of door een capaciteitstekort, kan Pipe Cracking een geschikte methode zijn om een bestaande leiding te vernieuwen. Het is één van de sleufloze technieken die Kouwenberg Infra toepast voor haar klanten.

Bij Pipe Cracking (ook wel pipe bursting of pipe splitting genoemd) wordt een oude leiding opengebroken of opengesneden. Tegelijkertijd wordt de nieuwe leiding ingevoerd. De oude leiding blijft hierdoor in de grond achter. Door een leiding te vervangen door middel van Pipe Cracking hoeft de grond niet tot het oppervlak te worden opengebroken. Hinder in de omgeving wordt hierdoor tot een minimum beperkt. Een ander voordeel van deze techniek is dat de nieuwe leiding op exact dezelfde plek als de oude leiding wordt geplaatst en dat de oude leiding niet verwijderd of dichtgezet hoeft te worden.

Contact met onsOnze projecten