Gesloten Front Techniek

Schildboren / microtunneling

Kouwenberg Infra is onder andere gespecialiseerd in het uitvoeren van gesloten front boringen, ook wel schildboren of microtunneling genoemd.

Een groot voordeel van schilboringen is dat deze kunnen worden uitgevoerd onder het grondwaterpeil, zonder grondwaterverlaging toe te passen. Daarnaast is het een uitermate geschikte methodiek voor langere lengtes en/of om grotere diameter kruisingen te kunnen maken. Tevens wordt deze methodiek toegepast om door hardere grondlagen heen te boren. Waar bemaling van de vertrek- en het aankomstpunt niet mogelijk is, biedt een afgesloten damwandconstructie met onderwaterbetonvloer uitkomst.

Voor de uitvoering van deze Gesloten Front Boringen beschikt Kouwenberg Infra over een uitgebreid en uiterst modern machinepark.

Voor meer informatie over de Gesloten Front Techniek kun je de brochure "downloaden". 

Brochure Gesloten Front Techniek

In onderstaand kort demo filmpje wordt de Gesloten Front techniek schematisch uitgelegd.