Gesloten front boringen

Uitstekend & sleufloos

Wanneer er nieuwe kabels of leidingen moeten worden aangelegd binnen de bestaande infrastructuur en dit kan niet middels een open sleuf, of het werken vanuit een open sleuf veroorzaakt te veel overlast, dan bieden sleufloze boortechnieken de uitkomst.

Als de kabels of leidingen onder de grondwaterstand dienen te worden aangelegd, kan er worden gekozen voor de techniek Gesloten Front Boring. Dit is één van de sleufloze boortechnieken die Kouwenberg Infra voor haar klanten toepast.

Bij een Gesloten Front Boring, ook wel microtunneling of schildboring genoemd, wordt de leiding aangelegd zonder dat het oppervlak hoeft te worden opengebroken. De Gesloten Front Techniek zorgt er daarbij voor dat er geen spoeling via de boorkop door de buis plaats kan vinden. Een zogenaamd manchet of waterslot garandeert dat er geen spoeling langs de buitenzijde van de buis plaats vindt.

Deze techniek garandeert een nauwkeurige plaatsbepaling. De positie van de boorkop wordt namelijk door middel van een plaatsbepalingssysteem (laser) continu gemonitord, waarbij in het geval van afwijkingen kan worden bijgestuurd en de buis op het ontworpen tracé komt te liggen.

Contact met onsOnze projecten