Over ons

Kouwenberg Infra gespecialiseerd in het ontwerpen en op een veilige manier aanbrengen, verwijderen en vervangen van leidingen middels sleufloze technieken. Met meer dan 13 jaar ervaring hebben wij ruime kennis over het kruisen van wegen, waterwegen, spoorwegen en overige ondergrondse infrastructuur door middel van sleufloze technieken.


Pragmatisch en doordacht
We zijn realistisch, staan met beide benen op de grond en onze werkwijze is praktijkgericht. Voordat we beginnen aan de uitvoering, onderzoeken we verschillende opties en maken we een inschatting van de risico’s. Door onze ervaring en expertise weten we heel goed wat technisch gezien kan en (vooral) niet kan. Hierover zijn we altijd eerlijk richting onze klant.

Innovatief en grensverleggend

We zijn innovatief en grensverleggend; zowel naar aanleiding van een klantvraag als op eigen initiatief. Als blijkt dat iets onmogelijk lijkt, doen we er alles aan om het toch mogelijk te maken. Dit middels geheel nieuwe innovaties, het introduceren we nieuwe technieken of het combineren van bestaande (onder)delen op een nieuwe manier.