CO₂ Prestatieladder

Kouwenberg Infra is een bedrijf dat werkzaam is in het uitvoeren van horizontaal sleufloze technieken en aanverwante GWW-werkzaamheden waaronder werken in de risicogebieden in de railinfra. Door het energieverbruik kritisch te beoordelen werken wij aan het verkleinen van onze CO₂-footprint.

Via de CO₂-prestatieladder van SKAO is het CO₂-bewust certificaat behaald waarmee aangetoond wordt in hoeverre het beleid is doorgevoerd in de organisatie. Er wordt hierbij gekeken naar de vier onderdelen:

 • Inzicht
 • Reductie
 • Transparantie
 • Initiatieven

De CO₂-emissie van Kouwenberg Infra geeft de totale hoeveelheid broeikasgassen weer die wij in een jaar uitstoten. Omgerekend is dit de CO₂-productie die vrijkomt bij het verbruik van bijvoorbeeld fossiele brandstoffen die wij kunnen beïnvloeden. Dit is onder andere het brandstof verbruik voor materiaal, materieel en personenvervoer. Het jaar 2012 wordt gezien als basisjaar.

Doelstellingen CO₂ reductie

Wij willen onze doelstellingen bereiken middels

 • Inzet van zuiniger en schoner materieel;
 • Bij aanschaf nieuwe bedrijfswagens en of personenauto’s rekening houden met energielabel, verbruik en uitstoot.;
 • Bewustwording bij de medewerkers van het effect op het gebruik van het materieel en het wagenpark;
 • Effectief plannen van personenvervoer en transport;
 • Werknemers stimuleren ten aanzien van het zuinig omgaan met materiaal, verbruik van gas en elektriciteit;
 • Verlichting in werkplaats en loods vervangen door zuinige LED lampen.
 • Inventariseren naar het toepassen van accupakketten/hybride pakketten om elektriciteit te leveren op projectlocaties;
 • Uitbreiden en het toepassen van elektrisch wagenpark;
 • Registreren van dieselverbruik per voertuig en meest reductiepotentieel onderzoeken;
 • Kouwenberg Infra heeft de doelstelling om voor 2021 een besparing van 4,3% ten opzichte van het basisjaar te realiseren. Dat wil zeggen dat we 0,5% willen besparen ten opzichte van 2020.

Participatie

Kouwenberg Infra neemt actief deel aan de volgende keteninitiatieven:

Transparantie

Kouwenberg Infra onderzoekt, evalueert en presenteert de gegevens openbaar via rapportage. Voor verder informatie en documentatie betreffende onze deelname aan de CO₂-Prestatieladder verwijzen wij u naar onze bedrijfspagina op het SKAO.

 

Ons CO2 prestatieladder certificaat en bijhorende rapportages zijn terug te vinden onder Downloads. Wil je meer informatie betreffende de CO2 prestatieladder neem dan contact met ons op.