Terug naar Onze projecten

Restwarmte transporteren naar een warmteoverdrachtstations WOS in Delft

Bij veel processen komt warmte vrij, denk bijvoorbeeld aan het verbranden van afval, maar ook bij veel chemische processen is sprake van zogenaamde restwarmte. Deze warmte verdwijnt veelal in de lucht, of wordt afgevoerd middels koelwatersystemen. Met het oog op de zorg voor ons milieu is dit natuurlijk zonde, vandaar dat dergelijke restwarmte middels warmtenetten naar huishoudens of bedrijven getransporteerd wordt. Daarbij is de eerste stap het middels transportleidingen brengen van warmte naar een warmteoverdrachtstation, afgekort met WOS. Een dergelijke leiding wordt momenteel aangelegd op het project Warmtelinq tussen de Maasstad en de Hofstad.

Kouwenberg Infra werkt hier aan mee door 2 locaties per locatie 2 Gesloten Front boringen te realiseren, één voor aanvoer van warmte en één voor de afvoer van koude. Bij de eerste locatie hebben we 2x 137 meter een mantelbuis Ø1280 (GVK) geboord waarin later de warmteleidingen worden door gevoerd. Aangezien we een riool gingen kruisen hebben we in nauw overleg met onze opdrachtgever Denys / Gasunie daar het eerste gedeelte ( 30 meter Ø1215 mm) in staal geboord. Op de tweede locatie hebben we 2x 105 meter mantelbuis Ø1220 mm (staal) geboord. Om aan de planningswensen van onze klant te kunnen voldoen hebben we de laatste twee schildboringen parallel weten uit te voeren. Daarvoor hebben we twee volledige schildboorsets gemobiliseerd. Terwijl Kouwenberg Infra aan de ene zijde bezig was een buis weg te boren kon onze klant er naast een buis lassen. Daarmee waren we in staat het boren zonder oponthoud plaats te laten vinden en het werk binnen de gestelde tijd te realiseren.

Transportleidingen voor warmte
Gebruikte techniek(en)Gesloten front techniek