Terug naar Onze projecten

Via warmteleidingen naar een woonhuis in Purmerend

Tijdens de derde en laatste fase dient de warmteleiding naar woning of bedrijf te worden gelegd. Waar een open sleuf niet mogelijk is, of niet wenselijk vanwege de overlast die dit veroorzaakt heeft Kouwenberg Infra de Nano-Drill ontwikkeld. Een innovatie waarmee met een compacte machine van de distributieleiding tot aan de gewenste plek bij of onder de woning geboord kan worden. Het openhalen van de voortuin of de oprit zoals middels een open ontgraving het geval zou zijn behoort daarmee tot het verleden.

In Purmerend mochten we deze nieuwste boortechniek die werkt volgens het HDD principe in praktijk brengen. Daarbij hebben we 4 stuks boringen d.m.v. Nano-Drill uitgevoerd van circa 15 meter Ø76mm (OZY packs). Onze klant en haar opdrachtgever waren zo zeer onder de indruk van het verloop van de werkzaamheden dat we hier uiteindelijk 2 woningen aangesloten hebben in plaats van 1. En na dit werk zijn we direct om tafel gegaan met de aannemer om dit op een volgende locatie ook toe te passen. Dankzij korte lijnen met onze opdrachtgever en een flexibele organisatie zijn we momenteel al bezig met deze werkzaamheden.

En zo werkt Kouwenberg Infra met het toepassen van diverse sleufloze technieken mee aan de realisatie van warmtenetten en dragen we ons steentje bij aan het proces van energietransitie!

Warmteleiding naar woning
Gebruikte techniek(en)HDD, HDD | Nano-drill