Terug naar Onze projecten

Vervanging riolering Hoorn

Lees hier alles over het project...  

Boormethode:Open Front Boring
Materiaalsoort:Gres
Boorlengte:60 meter
Boordiameters:300 mm
Uitvoeringsduur:2014
Opdrachtgever:Gemeente Hoorn

Uitdaging klant
In 2012 heeft de gemeente Hoorn besloten in de gehele Molenwijk het DWA en HWA riool te vervangen. In het nieuwe rioolontwerp is ervoor gekozen om het centrale DWA-afvoer riool aan te leggen in de wijkontsluitingsweg De Weel. In een gedeelte van De Weel moet het riool op grote diepte worden aangelegd (maximaal 4,00 beneden maaiveld). Tevens mocht de enige ontsluitingsweg niet geblokkeerd worden.

Wat was onze oplossing
Hierbij is in het bestaande asfalt vakken van 3 * 3 meter gezaagd waarbij op de plekken afzinkputten gesitueerd zijn. De afzinkputten zijn aangevoerd en voorzien van een snijrand waar na het inwendig uitgraven is begonnen. Door het uitgraven van de inwendige put is de put uit zich zelf afgezonken waarna de put verlengd is, zodat de juiste diepte bereikt werd. Met de boormachine PBA 85 zijn vanuit de putten diverse boringen tot ca. 60 meter lengte uitgevoerd met boorbuizen van gres DN 300. Voor deze boringen is eerst een pilootboring met optisch navigatie systeem uitgevoerd waardoor de gevraagde nauwkeurigheid gewaarborgd kon worden. Na de piloot boring is de boorkop met waterslot gemonteerd waarmee de gres boorbuizen aangebracht zijn. Vervolgens zijn de putten verder afgewerkt waardoor deze gebruikt kunnen worden als rioolput.

Wat waren de voordelen hiervan
De combinatie van betonnen afzinkputten en piloot gestuurde avegaar boring met name in druk bezette (woonwijken) gebieden is erg goed toepasbaar. Met name het geringe hinder voor verkeer, omwonende en omliggende bedrijven als mede het beperken van de risico’s maakt dit een zeer geschikte uitvoeringsmethode.Dit project heeft in 2014 de NSTT No-Dig Award gewonnen. De NSTT No-Dig Award wordt jaarlijks uitgereikt voor een project, concept of onderzoek dat bijdraagt aan de verdere ontwikkeling van sleufloze technieken. 

Gebruikte techniek(en)Open front techniek