Terug naar Onze projecten

Open Front boring Centraal Station Leeuwarden

Gisteren hebben wij een Open Front boring van 56,5 meter Ø530 (GVK) met waterslot afgerond op het Centraal Station van Leeuwarden. De boring heeft 7 sporen gekruist. Tijdens de boring heeft het treinverkeer geen hinder ondervonden en konden deze blijven rijden.

Wanneer er nieuwe kabels of leidingen moeten worden aangelegd binnen de bestaande infrastructuur en dit niet kan middels een open sleuf, of het werken vanuit een open sleuf veroorzaakt te veel overlast, dan bieden sleufloze boortechnieken uitkomst. Een beproefde boormethode is hierbij de Open Front boring, ook wel avegaar boring genoemd. 

Binnen Open Front Boringen zijn er verschillende opties, die worden gekozen afhankelijk van de situatie. Denk bijvoorbeeld aan de lengte van de aan te leggen buis, de diameter, de grondwaterstand en de grondsoort. In Leeuwarden hebben we een Piloot Gestuurde Avegaar Boring met waterslot toegepast.

Met behulp van een waterslot is het mogelijk een avegaar boring uit te voeren als er sprake is van (beperkte) aanwezigheid van grondwater. Het waterslot voorkomt dat er water door de buis naar de persput kan stromen en er inspoeling plaatsvind. Een Open Front boring met waterslot kan worden toegepast als er sprake is van een geringe waterkolom. Is de grondwaterdruk te groot dan kiest men voor een Gesloten Front boring.

Gebruikte techniek(en)Open front techniek