Terug naar Onze projecten

Open Front Boring dassentunnels

Onlangs heeft Kouwenberg Infra een boring gerealiseerd onder de A2 bij Boxtel die zal fungeren als Dassen- en Faunatunnel. Middels de open front boring met avegaar en waterslot is een stalen buis rond 508 met een lengte van 48,5 meter onder de A2 geperst. Naast het realiseren van de boring heeft Kouwenberg Infra tevens de overige werkzaamheden uitgevoerd, zoals het plaatsen van de putten en het aanleggen van de in- en uitlopers aan beide zijden van de tunnel, waardoor dieren met een helling van 1:3 de tunnel kunnen bereiken om daarna veilig de oversteek of in dit geval beter de ondersteek te kunnen maken. Om te voorkomen dat de tunnel vol water komt te staan zijn hierbij regenkappen aangebracht.


Wist u dat...
Het verkeer is in Nederland de belangrijkste doodsoorzaak bij dassen. Naar schatting sneuvelt jaarlijks 20 % van de dassen in het verkeer. Gemiddeld komen er maar liefst 2 meldingen per etmaal binnen van aangereden dassen meldt Stichting Das & Boom op haar website. Omdat dassen vaak op dezelfde plaats een weg oversteken, zijn voorzieningen zoals dassentunnels, mits deskundig ontworpen en uitgevoerd, zeer effectief.

Deskundig ontworpen en aangelegde dassentunnels blijken in de praktijk goed te werken om dassenslachtoffers te voorkomen. Op plaatsen waar dassen regelmatig oversteken (en dus ook regelmatig worden aangereden), wordt aan weerszijde van de weg een dassenraster geplaatst, om te voorkomen dat dassen op de weg kunnen komen. Vervolgens wordt er op de locatie, waar de dassenwissels uitkomen op de weg, een tunnel aangelegd. Zo'n tunnel ligt vaak in het verlengde van geleidende landschapselementen die haaks staan op de weg. Vervolgens wordt met het aanbrengen van geleidingsrasters de das naar een tunnel toe geleid. Omdat dassen van nature gewend zijn aan tunnels worden dergelijke voorzieningen snel door dassen geaccepteerd en veelvuldig gebruikt. Dassentunnels bieden ook aan andere zoogdieren, zoals bijvoorbeeld marters, egels en otters een veilige oversteekplaats (bron: website stichting Das & Boom).

Dassentunnel
Gebruikte techniek(en)Open front techniek