Terug naar Onze projecten

Oostzaan

Lees hier alles over het project... 

 

Boormethode:Gesloten Front Boring
Materiaalsoort:Staal
Boorlengte:115 meter
Boordiameters:762 mm
Uitvoeringsduur:2017
Opdrachtgever:

Hoogheemraadschap
Hollands Noorderkwartier

Uitdaging klant
De persleiding van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, in Oostzaan, bestaat gedeeltelijk uit asbestcement (AC) leidingwerk en uit PVC leidingwerk. AC materiaal is gevoelig voor brosse breuken en zettingen. De boven belasting op het overige leidinggedeelte is beduidend toegenomen. De persleiding is daardoor kwetsbaar voor een breuk. Dit wordt onderstreept door een lekkage van de leiding ter plekke van de Kerkstraat in januari 2014. Een breuk van de persleiding in of nabij het talud kan tot verzakkingen van de autosnelweg A8 leiden. Om de risico’s weg te nemen zal de persleiding Oostzaan in het gebied rond de Kerkstraat en nabij de A8 door HHNK verlegd worden.

Wat was onze oplossing
Kouwenberg Infra heeft hiervoor één Gesloten Front Boring uitgevoerd. Een uitdaging aan deze boring was dat het door het talud onder een snelweg geboord moest worden. Ook zat er een uitdaging in de lengte van de boring, deze was in totaal 115 meter. Hierbij werd er geboord met staal DN 762 met buizen van 6 meter lang. De boring werd succesvol uitgevoerd.

Gebruikte techniek(en)Gesloten front techniek