Terug naar Onze projecten

Gestuurde boring dmv Nano-Drill

Gisteren hebben we doormiddel van de Nano-Drill (een nieuwe innovatie van Kouwenberg Infra) ten behoeve van een nieuwe elektriciteitsleiding naar een bestaande woning een boring van 15 meter Ø50 mm (HDPE mantelbuis) in Ewijk gerealiseerd.

Andere opties waren in deze situatie niet mogelijk in verband met bestaande kabel en leiding tracés. Met deze sleufloze oplossing kon de weg tijdens de werkzaamheden open blijven waardoor er zo min mogelijk hinder plaats vond voor de weggebruikers.

De Nano-Drill is een zeer compacte boortechniek die geschikt is voor het aanleggen van relatief korte ondergrondse leidingen zoals warmteleidingen, waterleidingen, elektrakabels, rioleringspijpen en glasvezelskabels. De sleufloze boortechniek is kostenefficiënt en leidt tot minder overlast voor de omgeving dan wanneer ondergrondse leidingen aangelegd worden door middel van open ontgravingen. De compacte gestuurde boormachine wordt eenvoudig bevestigd aan een minigraver en daarmee in de juiste start positie gebracht. De zeer flexibele boorbuis wordt vervolgens in de gewenste boorlijn aangebracht. Door de goede stuurbaarheid en het nauwkeurige meetsysteem kan de juiste boorlijn worden gevolgd en kunnen mogelijke obstakels als kabels en leidingen worden vermeden. 

Gebruikte techniek(en)HDD, HDD | Nano-drill