Terug naar Onze projecten

Gesloten Front boring Vlaardingen

Op 26 april 2021 heeft Kouwenberg Infra voor het project “vervangen persleiding DN1000 Hoekselijn” in de Gemeente Vlaardingen de gunningbeslissing mogen ontvangen. Het project in  Vlaardingen betrof het vervangen van een DN1000 persriolering. De leiding, die afvalwater vanuit het gemaal Holy afvoert, kruist de spoorweg van de Hoekse Lijn nabij de James Wattweg en de van Boendaleweg.

Middels de Gesloten Front Techniek (GFT) is parallel aan het huidige tracé een 1499 mm GVK mantelbuis onder het spoor Hoekselijn geboord met een lengte van 30 meter. In deze mantelbuis is de nieuwe DN1000 stalen rioolpersleiding geplaatst. De persleiding is vervolgens ten zuiden van de spoorweg aangesloten op het bestaande tracé DN1000 stalen en aan de noordzijde op de bestaande DN1000 betonnen rioolpersleiding.

Een dergelijke GFT boring is dagelijkse kost voor Kouwenberg Infra en ook op het gebied van spoorboringen heeft ons bedrijf jarenlange ervaring. Veelal in de rol van onderaannemer, waarbij wij voor dit project als hoofdaannemer het project mochten realiseren. Naast de GFT boring namen we het totale leidingwerk van de persleiding met daarbij behorende volledige voorbereiding voor onze rekening. Daarbij hebben we voor het leidingwerk, dat wij als Kouwenberg Infra normaal niet in ons portefeuille hebben, de expertise van een specialistisch bedrijf ingehuurd.

De uitdaging van dit project bestond uit het verbreken van de bestaande leiding en het verbinden van de nieuw aan te leggen leiding. Hierbij was er een strikte tijdslimiet in verband met de buitenbedrijf stelling van het gemaal Holy en het dichtdraaien van de afsluiters bij Vlaardingenvaart. In een tijdsbestek van maximaal 120 uur moesten alle werkzaamheden gerealiseerd worden waaronder aan beide zijden een “Tie In” oftewel de aansluiting van de nieuwe leiding op de bestaande. Dit tijdsframe is nauwkeurig gekozen door de verantwoordelijke partij voor de Rioolzuivering, de Gemeente Vlaardingen en de Gemeente Maassluis. Hierbij speelden weersomstandigheden en de waterrijke veengrond een belangrijke rol.

Het was een uitdagend project waar we in staat zijn geweest de nodige risico’s goed te beheersen en in hebben kunnen spelen op flink wat wijzigingen. Door de goede en prettige samenwerking met onze klant de Gemeente Vlaardingen hebben we dit project succesvol kunnen afsluiten en kijken wij alweer vooruit naar onze volgende uitdaging.

Gebruikte techniek(en)Gesloten front techniek