Terug naar Onze projecten

Gesloten Front boring Maasvlakte

Op dit moment zijn wij een boring met een lengte van 111 meter Ø550 (GVK) aan het volbrengen op de Maasvlakte, wij kruisen met deze boring 3 sporen en een leidingstrook.

De boring (eigenlijk persing) wordt uitgevoerd doormiddel van de Gesloten Front Techniek, waarbij vanuit een perskuip wordt gestart. Met behulp van een persframe voorzien van hydraulische vijzels wordt het boorschild in de grond gedrukt, waarna de buizen in delen de grond in worden geboord. Zo ontstaat een lange trein aan boorbuizen. De boorspoeling die ontstaat door in de boorkop de te verwijderen grond te mengen met water, wordt middels leidingen door de nieuwe buizen afgevoerd. Een zogenaamd manchet of waterslot garandeert dat er geen spoeling langs de buitenzijde van de buis plaats vindt. Afhankelijk van de grondsoort en de hoeveelheid mantelwrijving die op de buis ontstaat, bepalen we of er een tussendrukstation nodig is. Bij langere boringen wordt hiermee de perskracht verdeeld, iets wat voor deze boring niet nodig is geweest.

Deze Gesloten Front Techniek garandeert een nauwkeurige plaatsbepaling. De positie van de boorkop wordt namelijk door middel van een laser continu gemonitord, waarbij in het geval van afwijkingen kan worden bijgestuurd en de buis op het ontworpen tracé komt te liggen.

Gebruikte techniek(en)Gesloten front techniek