Terug naar Onze projecten

Gesloten front boring in Lemmer

Op de valreep voor de kerstvakantie hebben wij voor de aanleg midden spanning 20kV kabelverbinding 2 Gesloten Front boringen in Lemmer - Harich van ieder 89 meter Ø914 (Staal) afgerond. We hadden een strakke planning maar het is onze boorploeg gelukt om de boringen op tijd te realiseren naar tevredenheid van de opdrachtgevers.

Met deze 2 GFT boringen hebben wij de A6 gekruist ter hoogte van afslag 17 Lemmer en kruisten we ook een tweetal sloten met heel weinig dekking. Dit klinkt wat minder spectaculair dan een snelweg maar was wel een uitdaging aangezien er maar een halve meter tussen de bodem van de sloot en onze boorbuis zat. Er was een groot risico, voor opbarstgevaar met als gevolg mud uitbraak en eventueel hoge perskrachten,  dit hebben we vooraf onderkend en we hebben ons boorplan daarop aangepast.

De stalen buizen zullen volledig afgevuld worden met HDPE mantelbuizen. Een aantal zullen in gebruik genomen worden, bijvoorbeeld voor de aanleg van  20kV stroom en datakabels. Een gedeelte zal nog leeg blijven, deze liggen klaar om in de toekomst gevuld te worden.

Gebruikte techniek(en)Gesloten front techniek