Terug naar Onze projecten

Gesloten Front boring Eindhoven Centraal Station

Geen één project is hetzelfde zo bleek maar weer toen we van start gingen op Eindhoven Centraal Station.

Voor dit project hadden we in eerste instantie een boorplan met een OFT boring opgesteld. Echter toen we aan de slag gingen kwamen we een onbekend obstakel tegen, dit bleek een oude draaikrans van locomotieven te zijn. Hierdoor was onze OFT boring gestrand en gingen we met onze opdrachtgever om de tafel om een nieuw boorplan uit te werken. Een nieuwe diepere OFT boring zou niet mogelijk zijn in verband met grondwater en een open ontgraving was sowieso niet aan de orde. Uiteindelijk zijn we uitgekomen op een GFT boring van 99 meter (beton ø874).

Nog een bijzonder detail van dit project is dat het boortrace niet geheel vrijgegeven was van NGE, dat wil zeggen dat er mogelijk nog bommen uit de Tweede Wereldoorlog terug te vinden zouden zijn. Gezien de tijdsdruk kon er geen buitendienststelling geregeld worden om vanaf het maaiveld het onderzoek te laten plaats vinden. Daarom hebben wij met één van onze partners hiervoor een oplossing bedacht, de HDD UXOscope om op een gering dek het onderzoek alsnog succesvol af te ronden zodat er veilig geboord kon worden.