Terug naar Onze projecten

Drainage Zorgcentrum Laarstede

Lees hier alles over het project...

Boormethode:Open Front Boring
Materiaalsoort:Drainage
Aantal boringen23 Boringen
Boorlengte:1005 m
Boordiameters:110 mm
Uitvoeringsduur:2016
Opdrachtgever:Brabant Wonen

Uitdaging klant
Zorgcentrum Laarstede is 7 jaar geleden te laag gebouwd waardoor er aanhoudende wateroverlast in de kruipruimte ontstond. Deze wateroverlast ontstond door een te hoge
grondwaterstand in de omgeving. Hierdoor begon de kruipruimte te rotten waardoor gezondheidsproblemen bij ouderen optraden. Ook had het veel last van ongedierte.

Wat was onze oplossing
Om de gezondheid van de ouderen te bewerkstellen is ervoor gekozen om drainage te plaatsen onder het zorgcentrum. Drainage is de ondergrondse afvoer van grondwater via gaatjes in een geperforeerde buis. Via deze buizen wordt het grondwater afgevoerd via een hoofdbuis naar een sloot. Hierdoor daalt het grondwaterpeil onder het zorgcentrum. In totaal werden er 23 open front boringen gerealiseerd waarbij onder het gehele gebouw drainage is aangelegd.

Wat waren de voordelen hiervan
Na een aantal maanden een duidelijk verschil tussen het grondwaterstand van toen en nu. Deze is op een duurzame manier verlaagd waardoor de problemen in het zorgcentrum kunnen worden aangepakt.

Heeft u ook last van het aanwezige grondwater onder de kruipruimtes? Neem dan contact op.

Gebruikte techniek(en)Open front techniek