Terug naar Onze projecten

Den Haag

Lees hier alles over het project...

Boormethode:Gesloten Front Boring
Materiaalsoort:Beton
Aantal boringen1 boring
Boorlengte:180 meter
Boordiameters:
800/1036 mm

Uitdaging klant
Door de gemeente Den Haag werd aan ons opdracht verleend voor het uitvoeren van een Gesloten Front Boring ter plaatse van een deel van de Conradkade en de President Kennedylaan te Den Haag. Het betrof het aanleggen van de riolering tussen de Conradkade en het Stadshoudersplantsoen. De werkzaamheden dienden uitgevoerd te worden zonder belemmering van het weg- en tramverkeer en daardoor dus binnen een kort tijdsbestek gereed te zijn. De beschikbare werkruimte was hierdoor beperkt gezien de locatie in de binnenstad van Den Haag.

Wat is onze oplossing
Om de binnenstad en het verkeer zo min mogelijk te storen is er in samenspraak met HB Advies een Design & Construct plan opgesteld om dit te realiseren, rekening houdend met de wensen van de klant. Daaruit is een Gesloten Front Boring gekomen met een lengte van 180 meter waar we minimale overlast veroorzaken voor het verkeer. Vanwege de mogelijke grote perskrachten werd een tussendrukstation gebruikt. Aangezien ten tijde van het aanbrengen van de putten trillingen konden ontstaan is ervoor gekozen om de nabij gelegen gebouwen te monitoren. Door ons compacte equipment waren we in staat om de pers- en ontvangstkuip met minimale afmetingen te ontwerpen wat resulteerde in een minimale hinder.  

Wat zijn de voordelen hiervan
Dagelijks reden er duizenden auto’s en vele trams over onze boring, terwijl men niet wist dat er gelijktijdig een riool werd aangelegd. Minimale overlast, optimale verkeersdoorstoming en een vlekkeloze uitvoering in kort tijdsbestek heeft voor een mooi resultaat gezorgd. 

Gebruikte techniek(en)Gesloten front techniek