Terug naar Onze projecten

1 Gesloten Front Boring in Ermelo 

Nadat we vorige week de GFT boring in Ermelo hadden ontvangen hebben we deze week de overige werkzaamheden uitgevoerd en vertrekt onze laatste medewerker vandaag vanaf de project locatie. Het betreft 1 Gesloten Front Boring van 72 meter Ø1000/1280 (Beton) Deze boring heeft een spoorlijn, fietspad en een tweebaansweg gekruist. Onze werkzaamheden waren ten behoeve van de toekomstige hemelwaterafvoer.

 

Bij een Gesloten Front Boring, ook wel microtunneling of schildboring genoemd, wordt de leiding aangelegd onder een spoorweg, autoweg, waterweg, bestaande kabel en leidingstrook of stedelijk gebied. Doordat de boormachine is voorzien van een waterdicht boorschild, kan de boortechniek worden toegepast binnen infrastructuren die zich onder het grondwaterpeil bevinden. De Gesloten Front Techniek zorgt er daarbij voor dat er geen spoeling via de boorkop door de buis plaats kan vinden. Een zogenaamd manchet of waterslot zorgt ervoor dat er geen spoeling langs de buitenzijde van de buis plaats vindt.

Deze techniek garandeert een nauwkeurige plaatsbepaling. De positie van de boorkop wordt namelijk door middel van een plaatsbepalingssysteem (laser) continu gemonitord, waarbij in het geval van afwijkingen kan worden bijgestuurd en de buis op het ontworpen tracé komt te liggen.

Gebruikte techniek(en)Gesloten front techniek