Terug naar Nieuws

Wateroverlast Lombok, Utrecht.

Bij hevige neerslag is er in de wijk Lombok sprake van wateroverlast in de laaggelegen achtertuinen en souterrains van verschillende woningen. De achtertuinen van de betreffende woningen zijn laag gelegen, waardoor het hemelwater niet onder vrij verval kan afstromen naar het riool. Bij hevige neerslag is het waterpeil in het huidige riool hoger dan het vloerpeil van de souterrains en de achtertuinen.

De Gemeente Utrecht gaat een hemelwaterriool aanleggen om de wateroverlast in de toekomst te voorkomen. De huiseigenaren in de betreffende straten zijn daarnaast in de gelegenheid gesteld om zich aan te melden om een piloot gestuurde boring onder hun woning aan te laten leggen. De huiseigenaren moeten vervolgens op eigen initiatief de achtertuinen aansluiten op het te realiseren hemelwaterriool.

Voor een 23-tal woningen verzorgd Kouwenberg Infra piloot gestuurde boringen uitgevoerd met PP-buizen. Lengte van deze boringen zijn gemiddeld 25 meter lang.