Terug naar Nieuws

Theemswegtracé, Rotterdam

De Calandbrug is een stalen hefbrug uit 1969 die wordt gebruikt voor trein-, weg- en langzaam verkeer in het Rotterdams havengebied. Ook is deze als spoorbrug de verbindende schakel in de Havenspoorlijn, onderdeel van de Betuweroute. Voor zeescheepvaart vormt de hefbrug de toegang naar de Brittanniëhaven.

In 2020 is de Calandbrug aan het einde van haar technische levensduur en moet er een omvangrijke renovatie plaatsvinden. Tegelijkertijd wordt, door de verwachte groei van het spoorvervoer en ook van het zeescheepvaartverkeer van en naar de Brittanniëhaven, vanaf dezelfde periode capaciteitsknelpunt voor het treinverkeer verwacht.

Als oplossing wordt in het Rotterdams havengebied de Havenspoorlijn, het eerste deel van de Betuweroute, omgelegd. Het nieuwe tracé, het Theemswegtracé, wordt rond 2020 gerealiseerd en vormt een oplossing voor de problematiek bij de Calandbrug bij Rozenbrug. Om dit te realiseren dient de huidige infra omgelegd te worden om ruimte te creëren voor de aanleg van de nieuwe Theemsweg en de toekomstige spoorlijn. In deze verlegging is er een beschikbare ruimte toegewezen in de leidingstrook aan de noordelijke zijde van de Theemsweg. Om naar de noordelijke leidingstrook te komen moeten er diverse gesloten front boringen worden uitgevoerd.

Momenteel is Kouwenberg Infra bezig met het afronden van de derde en laatste Gesloten Front boring ten behoeven van 10 en 25 kV leidingen. Ook de derde boring is succesvol afgerond en het terrein wordt nu netjes opgeleverd. De boring werd uitgevoerd in een zeer kleine pers- en ontvangstkuip in verband met de aanwezige kabels en leidingen. Bij alle drie de boringen werd er geboord met gresbuizen Ø 800 mm.