Terug naar Nieuws

Pipe Cracking in Haaren

Het waterleidingnet van Haaren tot aan Esch is grotendeels in de jaren `30 aangelegd en is daarom aan vernieuwing toe. Momenteel zijn de werkzaamheden voor het vervangen van de drinkwaterleiding gestart in de Belversestraat. Echter ligt de drinkwaterleiding die vervangen moet worden onder een asfaltweg met in de bermen geen ruimte om te graven. Daarbij is het wenselijk dat de straat zoveel mogelijk bereikbaar blijft, er dient zo min mogelijk overlast te zijn.

Om deze eisen zo veel mogelijk te waarborgen is er gezocht naar een toepasselijke techniek. Hierbij zijn wij benaderd om de drinkwaterleiding te vervangen met de Pipe Crack methode. Het principe van Pipe Cracking is inwendig de oude leiding breken (cracking) middels een burstkop zodat er ruimte wordt gemaakt om een nieuwe leiding direct erachteraan in te trekken.

Met deze techniek wordt ruimte gespaard waardoor er minder overlast is in de straat en bewoners toegang blijven houden tot hun woning. Ook hoeft hierbij niet het volledige tracé worden open gegraven waardoor er niet over het gehele traject asfalt gezaagd hoeft te worden en er minder transport nodig is voor afvoer van grond. In totaal wordt er ruim 2 kilometer drinkwaterleiding vervangen door Kouwenberg Infra, dit wordt verdeeld onder 12 tracks.