HDD

Kenmerkend aan de HDD boormethode is dat deze vanaf maaiveld kan plaatsvinden, waardoor er geen bouwkuipen benodigd zijn. De boring kan zowel horizontaal als verticaal worden gestuurd, waardoor om obstakels heen geboord kan worden. In het boorproces wordt allereerst een pilootboring uitgevoerd van het start- naar het eindpunt. Waar nodig kan vervolgens het boorgat in verschillende stadia worden opgeruimd. Een boorvloeistof zorgt ervoor dat het boorgat stabiel blijft tijdens deze ruimgangen en zorgt tevens voor de afvoer van de weggesneden grond naar het in- en uittredepunt. Zodra de gewenste diameter is bereikt wordt de productbuis in het boorgat getrokken.

Kouwenberg Infra heeft zelf de Nano Drill en Micro Drill in huis die werken volgens het HDD principe. Hiermee kunnen boringen tot 100 meter lengte worden gerealiseerd met een diameter tot 100 mm. Grotere lengtes en diameters kan Kouwenberg Infra ook voor haar opdrachtgevers verzorgen, waarbij wij gebruik maken van onze hierin gespecialiseerde partners.

Get in touchOur projects