Nano-Drill

De Nano-Drill is een zeer compacte boortechniek die geschikt is voor het aanleggen van relatief korte ondergrondse leidingen zoals warmteleidingen, waterleidingen, elektrakabels, rioleringspijpen en glasvezelskabels. De sleufloze boortechniek is kostenefficiënt en leidt tot minder overlast voor de omgeving dan wanneer ondergrondse leidingen aangelegd worden door middel van open ontgravingen.

Get in touchOur projects