Back to Our projects

Update | E-Power Pipe te Oirschot

Vorige week trokken we de laatste 2000 meter bundel kabels in de middels E-Power Pipe uitgevoerde boring. Hiermee is dit project ten einde voor Denys en Kouwenberg Infra. Het was een mooie, uitdagende, leerzame en vooral succesvolle reis waarop we hieronder nog eens in zijn geheel terugblikken.

Op 7 oktober 2020 gingen Kouwenberg Infra en Denys de samenwerking aan om het eerste E-Power Pipe (EPP) project in Nederland te realiseren. Niet alleen dit was een unicum, tevens was er nog niet verder geboord met dit nieuwe door Herrenknecht ontwikkelde systeem dan 670 meter. Voor TenneT en NRG gingen we echter graag de uitdaging aan om met het EPP systeem een boring met diameter 550 mm te realiseren van maar liefst 2000 meter! Een project onderdeel van de realisatie van een 150kV ondergrondse kabelverbinding tussen de verdeelstations in Tilburg Noord en Best.

Niet alleen de boring zou ons deel worden, ook het intrekken van de bundel kabels met diameter 431 mm over dezelfde lengte behoorde tot de uit te voeren werkzaamheden. Kortom genoeg uitdaging om onze tanden in te kunnen zetten.

De vooronderzoeken waren reeds door TenneT uitgevoerd maar er viel nog genoeg voor ons voor te bereiden om uiteindelijk een succesvolle boring te kunnen realiseren. Zo wilden we met alle partijen zeker stellen of het systeem in staat zou zijn om 2000 meter boorspoeling te verpompen. Daarom werd al in (maand/jaar) een succesvolle test op ware grootte uitgevoerd door Herrenknecht en werd de bedachte theorie aannemelijk gemaakt.

Tevens is de ondergrond waarin geboord moest worden onderzocht en gekeken naar de meest ideale grondlaag om in te boren. Daarbij werd met Prysmiangroup de minimaal benodigde dekking bepaald met als eis dat de warmte van de kabels in voldoende mate kon worden afgedragen in de omliggende ondergrond. Geconcludeerd werd dat de kabels aangelegd moesten worden met een minimale gronddekking van 2 meter. Met dat uitgangspunt zijn we verder gaan ontwerpen, waarbij de volgende stap was het onderzoeken van aanwezige boomwortels; de boring ging tenslotte plaatsvinden midden in het bos Oirschotse Heide bij Oirschot. Met deskundigen is onderzocht of we met de boring kans liepen om de boomwortels te raken. Niet fijn voor de machine en zeker niet fijn voor de betreffende bomen.

Nu was het tijd om de kuipen te maken. Een perskuip uitgevoerd in damwand en een ontvangstkuip middels sleufbekisting. Vanuit de perskuip konden alle vier de boringen worden uitgevoerd. Daarbij was het als eerste de beurt voor de twee maal 400 meter. De boorteams van Kouwenberg en Denys werkten hierbij zeer nauw samen met de boor specialisten van Herrenknecht. Besloten was om middels een continu proces te boren. De eerste twee boringen werden succesvol uitgevoerd binnen de gestelde parameters. Kennis van de voor de meesten van ons nieuwe machine was opgedaan en de teams waren op elkaar ingespeeld. Tevens nog een aantal verbeteringen aangebracht in het boorproces; tijd voor het echte werk!

De uitdaging werd nu niet alleen het boren van 2000 meter met 2 meter gronddekking, maar tevens het boren met een horizontale en verticale boogstraal. Vanuit de eerder opgedane ervaring wisten we dat het moest lukken, maar dat was slechts theorie. Gelukkig bleken theorie en praktijk hier hand in hand te gaan en werden beide boringen conform de gestelde eisen uitgevoerd.

Hiermee is succesvol uitvoering gegeven aan een nieuwe sleufloze techniek om met zo min mogelijk hinder voor de omgeving leidingen aan te leggen op geringe diepte, waarmee de leidingen nog goed te bereiken zijn. Een goede oplossing voor de vele kilometers kabel die in het kader van de energietransitie nog moeten worden aangelegd. Iemand sprak al over een volgende uitdaging van 5000 meter. Wij zijn er klaar voor!