Back to News

Regenwaterriolering in Tubbergen

De Gemeente Tubbergen is momenteel bezig met het vervangen van de riolering in de Oranjewijk in Tubbergen. De bestaande rioolbuizen zijn in slechte staat en worden daarom vervangen. Tegelijk met het vervangen van de vuilwaterriolering legt aannemer Gerwers een regenwaterriolering aan. Met gevolg dat er in de toekomst minder wateroverlast in de wijk is en vies afvalwater niet terecht komt in het oppervlaktewater.

De aanleg van het regenwaterriolering kruist de N343, een provinciale weg. Om deze weg niet open te breken, zodat het verkeer niet verhinderd wordt, is er gekozen voor een sleufloze methode. Hierbij werden wij ingeschakeld om een Open Front Boring te realiseren. Zo werd er met betonbuizen van 3 meter onder de provinciale weg geboord. De kruising had een totale lengte van 33 meter en een diameter van Ø 1000 mm.

Onze mannen hebben deze boring succesvol afgerond!