Back to News

Nieuwe erkenning!

Met dit certificaat zijn wij gecertificeerd om voor de categorieën VM en VP medium voerende buizen voor afvalwater en riolering te boren in Duitsland! Deze 2 categorieën staan voor de Open en Gesloten boortechniek. We hebben hiervoor verschillende boringen uitgevoerd, ons personeel is op ervaring, kennis en kunde getoetst en hiermee hebben wij aangetoond dat wij aan de verschillende eisen voldoen. 

Wij zijn trots op deze prestatie en kijken er naar uit om meer boringen bij onze oosterburen te gaan maken!