Warmtenet aanleggen

In 2050 moet de Nederlandse energievoorziening volledig CO2 neutraal zijn. Een bijdrage aan het bereiken van deze doelstelling kan geleverd worden door meer gebruik te maken van warmtenetten.

In deze warmtenetten kan de warmte van bijvoorbeeld elektriciteitscentrales en afvalverbranders worden benut. Tevens worden ten behoeve van het opwekken van warmte steeds vaker fossiele bronnen vervangen door duurzame bronnen, zoals bio-energie en geothermie. Daarnaast wordt gewerkt aan zogenaamde 'slimme' warmtenetten waarbij vraag en aanbod van verschillende gebruikers wordt afgestemd op de beschikbaarheid van warmte en koude. 

Deze netwerken lopen meestal door dichtbebouwd gebied waarbij men tijdens de aanleg de bestaande infrastructuur en het dagelijkse leven zoveel mogelijk ongemoeid wil laten. Middels de verschillende sleufloze technieken kunnen wij leidingen ten behoeve van warmtenetten aanleggen met zo min mogelijk overlast voor de omgeving. Bij een boring dient er slechts een pers- en ontvangstput gegraven te worden zonder het gehele tracé open te hoeven breken.

Referentie

Warmteleiding, Utrecht

Contact met onsOnze projecten