Zurück zu Nachrichten

Observatieronde op locatie

Vanmorgen hebben Teun en Edwin een observatieronde gelopen bij ons project in Capelle aan den IJssel. Hier zijn wij 2 Open Front boringen aan het realiseren van ieder 12 meter, de stalen buizen van Ø1016 zullen uiteindelijk in gebruik genomen worden als riool.

De observatierondes worden elk kwartaal gelopen door de Directie en het Management Team, samen met onze KAM Coördinator. Tijdens deze observatierondes worden verschillende projectlocaties bezocht, ook de werf en het kantoor vallen hieronder. Tijdens de observatie worden de werkzaamheden geobserveerd, wordt het gesprek aangegaan over o.a. veiligheid, bewustzijn, risicoherkenning en onderlinge communicatie. Daarna bespreken we veiligheidsverbetervoorstellen voor het betreffende project en Kouwenberg Infra in het algemeen. Ook onderaannemers worden hierin meegenomen, op die manier betrekken we de hele keten.