Terug naar Projecten

Vervanging riolering Hoorn

Lees hier alles over het project...  

 

Boormethode: Open Front Boring
Materiaalsoort: Gres
Boorlengte: 60 meter
Boordiameters: 300 mm
Uitvoeringsduur: 2014
Opdrachtgever: Gemeente Hoorn
   

Uitdaging klant

In 2012 heeft de gemeente Hoorn besloten in de gehele Molenwijk het DWA en HWA riool te vervangen. In het nieuwe rioolontwerp is ervoor gekozen om het centrale DWA-afvoer riool aan te leggen in de wijkontsluitingsweg De Weel. In een gedeelte van De Weel moet het riool op grote diepte worden aangelegd (maximaal 4,00 beneden maaiveld). Tevens mocht de enige ontsluitingsweg niet geblokkeerd worden.

Wat was onze oplossing

Hierbij is in het bestaande asfalt vakken van 3 * 3 meter gezaagd waarbij op de plekken afzinkputten gesitueerd zijn. De afzinkputten zijn aangevoerd en voorzien van een snijrand waar na het inwendig uitgraven is begonnen. Door het uitgraven van de inwendige put is de put uit zich zelf afgezonken waarna de put verlengd is, zodat de juiste diepte bereikt werd. Met de boormachine PBA 85 zijn vanuit de putten diverse boringen tot ca. 60 meter lengte uitgevoerd met boorbuizen van gres DN 300. Voor deze boringen is eerst een pilootboring met optisch navigatie systeem uitgevoerd waardoor de gevraagde nauwkeurigheid gewaarborgd kon worden. Na de piloot boring is de boorkop met waterslot gemonteerd waarmee de gres boorbuizen aangebracht zijn. Vervolgens zijn de putten verder afgewerkt waardoor deze gebruikt kunnen worden als rioolput.

Wat waren de voordelen hiervan

De combinatie van betonnen afzinkputten en piloot gestuurde avegaar boring met name in druk bezette (woonwijken) gebieden is erg goed toepasbaar. Met name het geringe hinder voor verkeer, omwonende en omliggende bedrijven als mede het beperken van de risico’s maakt dit een zeer geschikte uitvoeringsmethode.Dit project heeft in 2014 de NSTT No-Dig Award gewonnen. De NSTT No-Dig Award wordt jaarlijks uitgereikt voor een project, concept of onderzoek dat bijdraagt aan de verdere ontwikkeling van sleufloze technieken.

Bekijk ook:

4 Open Front boringen Bocholtz

4 Open Front boringen Bocholtz

Het aantal elektrische auto’s neemt steeds meer toe en daarmee de behoefte aan laadpalen, onder meer bij benzinestations. Ten behoeve hiervan hebben wij afgelopen week 4 Open Front boringen (staal ø219) uitgevoerd bij het Shell station aan de A76 bij Bocholtz Limburg. Het zijn boringen met lengtes van 22 en 17 meter. Zodra wij onze werkzaamheden afgerond hebben zullen er kabels doorheen getrokken worden ten behoeve van stroomtoevoer zodat deze laadpalen op korte termijn in gebruik genomen kunnen worden.
 
Gesloten Front boring Eindhoven

Gesloten Front boring Eindhoven

In Eindhoven zijn wij een ProRail project aan het afronden waar we afgelopen week een Gesloten Front boring met een lengte van 105 meter ontvangen hebben. De buis (beton ø700/874mm) heeft maar liefst 20 sporen gekruist! Kouwenberg Infra heeft 21 stuks HDPE buizen (ø110 mm) ingetrokken waar ProRail kabels doorheen kan laten lopen. Ook hebben wij inspectieputten geplaatst aan het begin en het einde van de boring, waar de kabels omhoog komen. Op dit moment zijn we ons materieel aan het opruimen, om het terug naar de werf te brengen waar het nagekeken en schoongemaakt wordt, klaar voor het volgende project!