Terug naar Projecten

Vervanging riolering Hoorn

Lees hier alles over het project...  

 

Boormethode: Open Front Boring
Materiaalsoort: Gres
Boorlengte: 60 meter
Boordiameters: 300 mm
Uitvoeringsduur: 2014
Opdrachtgever: Gemeente Hoorn
   

Uitdaging klant

In 2012 heeft de gemeente Hoorn besloten in de gehele Molenwijk het DWA en HWA riool te vervangen. In het nieuwe rioolontwerp is ervoor gekozen om het centrale DWA-afvoer riool aan te leggen in de wijkontsluitingsweg De Weel. In een gedeelte van De Weel moet het riool op grote diepte worden aangelegd (maximaal 4,00 beneden maaiveld). Tevens mocht de enige ontsluitingsweg niet geblokkeerd worden.

Wat was onze oplossing

Hierbij is in het bestaande asfalt vakken van 3 * 3 meter gezaagd waarbij op de plekken afzinkputten gesitueerd zijn. De afzinkputten zijn aangevoerd en voorzien van een snijrand waar na het inwendig uitgraven is begonnen. Door het uitgraven van de inwendige put is de put uit zich zelf afgezonken waarna de put verlengd is, zodat de juiste diepte bereikt werd. Met de boormachine PBA 85 zijn vanuit de putten diverse boringen tot ca. 60 meter lengte uitgevoerd met boorbuizen van gres DN 300. Voor deze boringen is eerst een pilootboring met optisch navigatie systeem uitgevoerd waardoor de gevraagde nauwkeurigheid gewaarborgd kon worden. Na de piloot boring is de boorkop met waterslot gemonteerd waarmee de gres boorbuizen aangebracht zijn. Vervolgens zijn de putten verder afgewerkt waardoor deze gebruikt kunnen worden als rioolput.

Wat waren de voordelen hiervan

De combinatie van betonnen afzinkputten en piloot gestuurde avegaar boring met name in druk bezette (woonwijken) gebieden is erg goed toepasbaar. Met name het geringe hinder voor verkeer, omwonende en omliggende bedrijven als mede het beperken van de risico’s maakt dit een zeer geschikte uitvoeringsmethode.Dit project heeft in 2014 de NSTT No-Dig Award gewonnen. De NSTT No-Dig Award wordt jaarlijks uitgereikt voor een project, concept of onderzoek dat bijdraagt aan de verdere ontwikkeling van sleufloze technieken.

Bekijk ook:

OFT boringen Noordoost Groningen

OFT boringen Noordoost Groningen

Op dit moment zijn wij met een reeks OFT boringen bezig, om de mantelbuizen aan te leggen voor de transportleidingen van industriewater en drinkwater om de watervoorzieningen in Noordoost Groningen te verstevigen. Door meer in te zetten op oppervlaktewater als bron voor industriewater blijven de drinkwaterbronnen behouden voor drinkwater in de toekomst. De aanvoer van de buizen (staal Ø914 en Ø1020) doen we in eigen beheer waarmee de planning van dit project nog meer gewaarborgd is.
 
GFT boring Krimpen aan den IJssel

GFT boring Krimpen aan den IJssel

Deze niet alledaagse GFT boring van 27 meter (staal Ø559) door de IJsseldijk in Krimpen aan den IJssel is gereed! Aangezien er weinig ruimte was voor ons boormaterieel is er naar een oplossing gezocht. Deze oplossing is gerealiseerd door de stuurunit, recyclecunit en containers op een ponton te plaatsen. Nadat vanaf het water de definitieve damwandconstructie is aangebracht, is daar een tijdelijke bouwkuip omheen geplaatst. Vervolgens is de bouwkuip met behulp van een kraanschip ontgraven en is ons boormaterieel aangevoerd en opgesteld. Voor dit project is gekozen om de werkzaamheden zoveel mogelijk vanaf het water uit te voeren, om eventuele hinder tot een minimum te beperken.