Terug naar Projecten

Remote Drilling

Lees hier alles over het project... 

 

Boormethode: Open Front Boring
Materiaalsoort: Hobas
Boorlengte: 150 m
Boordiameters: 600 mm
Uitvoeringsduur: 2018
Opdrachtgever: A.Hak Leidingbouw
   

Uitdaging klant

De boringen in Delfzijl zijn uitgevoerd in een NGE-verdacht gebied. Een NGE-verdacht gebied is een gebied waarbij er Niet Gesprongen Explosieven kunnen worden aangetroffen. Deze explosieven komen voornamelijk uit de Tweede Wereldoorlog. Om op een zo veilige mogelijke manier te werken heeft er een onderzoek naar NGE plaatsgevonden. Na het onderzoek zijn verschillende gebieden vrijgegeven van explosieven. Onder wegen, en plekken waar zich kabels en leidingen bevinden, kon geen onderzoek gedaan worden. Hierdoor konden delen van het tracé niet vrijgegeven worden van niet gesprongen explosieven. Dit betekend dat onder wegen en locaties waar zich kabels en leidingen bevinden mogelijk niet gesprongen explosieven aanwezig zijn.

Wat was onze oplossing

Om de boringen toch uit te kunnen voeren heeft het engineeringsteam van Kouwenberg Infra een oplossing ontwikkeld. Vanwege de kans op explosieven moet er op een veilige afstand gewerkt worden. Het personeel mag zich niet binnen 15 meter van de pers- en ontvangstkuip bevinden tijdens het boren/persen. Dit houdt in dat er niet op de normale werkwijze geboord kan worden. Om deze veiligheidsmaatregelen te waarborgen heeft Kouwenberg Infra haar eigen equipment dusdanig aangepast dat het als, voor ons bekend, eerste boorbedrijf van Nederland op afstand kan boren.

Wat waren de voordelen hiervan

Vanuit deze nieuwe werkwijze is dat er op een veilige manier geboord kan worden in een gebied waar mogelijk niet gesprongen explosieven aanwezig zijn in de grond. De veilige arbeidsomstandigheden blijven hierin gewaarborgd. In een wereld waar veiligheid op de eerste plaatst staat is dit een zeer passende oplossing indien explosieven niet gedetecteerd of verwijderd kunnen worden.

Heeft u ook te maken met boringen die uitgevoerd moeten worden waarbij het tracé niet vrij is gegeven voor niet gesproken explosieven? Neem dan contact met ons op. 

 

Bekijk ook:

Open Front boring station Arnhem Centraal

Open Front boring station Arnhem Centraal

Vorige week hebben wij tijdens dagdiensten op station Arnhem Centraal 2 spoorkruisingen van ieder 42 meter (EGP Tube ø100) gerealiseerd, bij beide boringen hebben wij 7 sporen gekruist. Het voordeel van het boren met EGP Tube is dat de boring tijdens dagdiensten gerealiseerd kan worden en dat op een later moment tijdens één buitendienststelling de stuurbare boorkop opgegraven kan worden en de kabels doorgevoerd kunnen worden. Op deze manier ondervinden het treinverkeer, en dus ook de passagiers, zo min mogelijk hinder.
 
Gesloten en Open Front boring Groningen

Gesloten en Open Front boring Groningen

Deze week hebben wij een Gesloten Front boring van 96 meter (GVK ø1099) afgerond in Groningen. In de reconstructie van het Julianaplein moet het Moer riool verlegd worden. In dit zelfde project hebben wij eerder al een Open Front boring van 48 meter (staal ø711) uitgevoerd ter hoogte van de verkeerskruising Concourslaan / Laan 1940-1945. Deze boring hebben wij uitgevoerd om een leiding te verleggen, op deze manier wordt er ruimte gemaakt voor een nieuw te realiseren kunstwerk.