Terug naar Projecten

Remote Drilling

Lees hier alles over het project... 

 

Boormethode: Open Front Boring
Materiaalsoort: Hobas
Boorlengte: 150 m
Boordiameters: 600 mm
Uitvoeringsduur: 2018
Opdrachtgever: A.Hak Leidingbouw
   

Uitdaging klant

De boringen in Delfzijl zijn uitgevoerd in een NGE-verdacht gebied. Een NGE-verdacht gebied is een gebied waarbij er Niet Gesprongen Explosieven kunnen worden aangetroffen. Deze explosieven komen voornamelijk uit de Tweede Wereldoorlog. Om op een zo veilige mogelijke manier te werken heeft er een onderzoek naar NGE plaatsgevonden. Na het onderzoek zijn verschillende gebieden vrijgegeven van explosieven. Onder wegen, en plekken waar zich kabels en leidingen bevinden, kon geen onderzoek gedaan worden. Hierdoor konden delen van het tracé niet vrijgegeven worden van niet gesprongen explosieven. Dit betekend dat onder wegen en locaties waar zich kabels en leidingen bevinden mogelijk niet gesprongen explosieven aanwezig zijn.

Wat was onze oplossing

Om de boringen toch uit te kunnen voeren heeft het engineeringsteam van Kouwenberg Infra een oplossing ontwikkeld. Vanwege de kans op explosieven moet er op een veilige afstand gewerkt worden. Het personeel mag zich niet binnen 15 meter van de pers- en ontvangstkuip bevinden tijdens het boren/persen. Dit houdt in dat er niet op de normale werkwijze geboord kan worden. Om deze veiligheidsmaatregelen te waarborgen heeft Kouwenberg Infra haar eigen equipment dusdanig aangepast dat het als, voor ons bekend, eerste boorbedrijf van Nederland op afstand kan boren.

Wat waren de voordelen hiervan

Vanuit deze nieuwe werkwijze is dat er op een veilige manier geboord kan worden in een gebied waar mogelijk niet gesprongen explosieven aanwezig zijn in de grond. De veilige arbeidsomstandigheden blijven hierin gewaarborgd. In een wereld waar veiligheid op de eerste plaatst staat is dit een zeer passende oplossing indien explosieven niet gedetecteerd of verwijderd kunnen worden.

Heeft u ook te maken met boringen die uitgevoerd moeten worden waarbij het tracé niet vrij is gegeven voor niet gesproken explosieven? Neem dan contact met ons op. 

 

Bekijk ook:

Lyngby - Denemarken

Lyngby - Denemarken

Na het mooie project dat we eind 2020 afgerond hebben kleurt het in Denemarken opnieuw oranje. Vanaf januari zijn we gestart in Lyngby, zo’n 10 kilometer ten noorden van Kopenhagen. De situatie is daar tweeledig; enerzijds zijn er problemen met de afwatering van het regenwater en daarnaast ligt er een oude riolering die aan vervanging toe is.We hebben een boorplan opgesteld dat voldoet aan de eisen van onze opdrachtgever en waarin rekening is gehouden met de specifieke grondslag. In de verschillende grondlagen zitten grote stenen die in de ijstijd vanuit de zee het land zijn opgedrukt. Om deze de baas te zijn boren we met behulp van een mixed shield.De totale lengte van de Gesloten Front boringen die Kouwenberg gaat uitvoeren is 1,5 kilometer in verschillende diameters (GVK ø860, ø1099 en ø1280). Op dit moment zijn de eerste 2 GFT boringen met een totale lengte van 270 meter gereed en is de enkele Open Front boring van 25 meter (staal ø323) ook ontvangen.
 
4 Open Front boringen Bocholtz

4 Open Front boringen Bocholtz

Het aantal elektrische auto’s neemt steeds meer toe en daarmee de behoefte aan laadpalen, onder meer bij benzinestations. Ten behoeve hiervan hebben wij afgelopen week 4 Open Front boringen (staal ø219) uitgevoerd bij het Shell station aan de A76 bij Bocholtz Limburg. Het zijn boringen met lengtes van 22 en 17 meter. Zodra wij onze werkzaamheden afgerond hebben zullen er kabels doorheen getrokken worden ten behoeve van stroomtoevoer zodat deze laadpalen op korte termijn in gebruik genomen kunnen worden.