Terug naar Projecten

Remote Drilling

Lees hier alles over het project... 

 

Boormethode: Open Front Boring
Materiaalsoort: Hobas
Boorlengte: 150 m
Boordiameters: 600 mm
Uitvoeringsduur: 2018
Opdrachtgever: A.Hak Leidingbouw
   

Uitdaging klant

De boringen in Delfzijl zijn uitgevoerd in een NGE-verdacht gebied. Een NGE-verdacht gebied is een gebied waarbij er Niet Gesprongen Explosieven kunnen worden aangetroffen. Deze explosieven komen voornamelijk uit de Tweede Wereldoorlog. Om op een zo veilige mogelijke manier te werken heeft er een onderzoek naar NGE plaatsgevonden. Na het onderzoek zijn verschillende gebieden vrijgegeven van explosieven. Onder wegen, en plekken waar zich kabels en leidingen bevinden, kon geen onderzoek gedaan worden. Hierdoor konden delen van het tracé niet vrijgegeven worden van niet gesprongen explosieven. Dit betekend dat onder wegen en locaties waar zich kabels en leidingen bevinden mogelijk niet gesprongen explosieven aanwezig zijn.

Wat was onze oplossing

Om de boringen toch uit te kunnen voeren heeft het engineeringsteam van Kouwenberg Infra een oplossing ontwikkeld. Vanwege de kans op explosieven moet er op een veilige afstand gewerkt worden. Het personeel mag zich niet binnen 15 meter van de pers- en ontvangstkuip bevinden tijdens het boren/persen. Dit houdt in dat er niet op de normale werkwijze geboord kan worden. Om deze veiligheidsmaatregelen te waarborgen heeft Kouwenberg Infra haar eigen equipment dusdanig aangepast dat het als, voor ons bekend, eerste boorbedrijf van Nederland op afstand kan boren.

Wat waren de voordelen hiervan

Vanuit deze nieuwe werkwijze is dat er op een veilige manier geboord kan worden in een gebied waar mogelijk niet gesprongen explosieven aanwezig zijn in de grond. De veilige arbeidsomstandigheden blijven hierin gewaarborgd. In een wereld waar veiligheid op de eerste plaatst staat is dit een zeer passende oplossing indien explosieven niet gedetecteerd of verwijderd kunnen worden.

Heeft u ook te maken met boringen die uitgevoerd moeten worden waarbij het tracé niet vrij is gegeven voor niet gesproken explosieven? Neem dan contact met ons op. 

 

Bekijk ook:

*Update * E- Power Pipe te Oirschot

*Update * E- Power Pipe te Oirschot

Aangezien de vraag naar elektriciteit blijft stijgen zal er geïnvesteerd moeten worden in het versterken en uitbreiden van de netwerken van TenneT, want we willen allemaal dat het licht blijft branden.
 
E-Power Pipe in Oirschot

E-Power Pipe in Oirschot

In de weken voor Kerst heeft de combinatie DENYS - Kouwenberg als onderaannemer met succes voor de eerste maal in Nederland de nieuwe innovatieve boormethode E-Power Pipe toegepast.