Terug naar Projecten

Remote Drilling

Lees hier alles over het project... 

 

Boormethode: Open Front Boring
Materiaalsoort: Hobas
Boorlengte: 150 m
Boordiameters: 600 mm
Uitvoeringsduur: 2018
Opdrachtgever: A.Hak Leidingbouw
   

Uitdaging klant

De boringen in Delfzijl zijn uitgevoerd in een NGE-verdacht gebied. Een NGE-verdacht gebied is een gebied waarbij er Niet Gesprongen Explosieven kunnen worden aangetroffen. Deze explosieven komen voornamelijk uit de Tweede Wereldoorlog. Om op een zo veilige mogelijke manier te werken heeft er een onderzoek naar NGE plaatsgevonden. Na het onderzoek zijn verschillende gebieden vrijgegeven van explosieven. Onder wegen, en plekken waar zich kabels en leidingen bevinden, kon geen onderzoek gedaan worden. Hierdoor konden delen van het tracé niet vrijgegeven worden van niet gesprongen explosieven. Dit betekend dat onder wegen en locaties waar zich kabels en leidingen bevinden mogelijk niet gesprongen explosieven aanwezig zijn.

Wat was onze oplossing

Om de boringen toch uit te kunnen voeren heeft het engineeringsteam van Kouwenberg Infra een oplossing ontwikkeld. Vanwege de kans op explosieven moet er op een veilige afstand gewerkt worden. Het personeel mag zich niet binnen 15 meter van de pers- en ontvangstkuip bevinden tijdens het boren/persen. Dit houdt in dat er niet op de normale werkwijze geboord kan worden. Om deze veiligheidsmaatregelen te waarborgen heeft Kouwenberg Infra haar eigen equipment dusdanig aangepast dat het als, voor ons bekend, eerste boorbedrijf van Nederland op afstand kan boren.

Wat waren de voordelen hiervan

Vanuit deze nieuwe werkwijze is dat er op een veilige manier geboord kan worden in een gebied waar mogelijk niet gesprongen explosieven aanwezig zijn in de grond. De veilige arbeidsomstandigheden blijven hierin gewaarborgd. In een wereld waar veiligheid op de eerste plaatst staat is dit een zeer passende oplossing indien explosieven niet gedetecteerd of verwijderd kunnen worden.

Heeft u ook te maken met boringen die uitgevoerd moeten worden waarbij het tracé niet vrij is gegeven voor niet gesproken explosieven? Neem dan contact met ons op. 

 

Bekijk ook:

OFT boringen Noordoost Groningen

OFT boringen Noordoost Groningen

Op dit moment zijn wij met een reeks OFT boringen bezig, om de mantelbuizen aan te leggen voor de transportleidingen van industriewater en drinkwater om de watervoorzieningen in Noordoost Groningen te verstevigen. Door meer in te zetten op oppervlaktewater als bron voor industriewater blijven de drinkwaterbronnen behouden voor drinkwater in de toekomst. De aanvoer van de buizen (staal Ø914 en Ø1020) doen we in eigen beheer waarmee de planning van dit project nog meer gewaarborgd is.
 
GFT boring Krimpen aan den IJssel

GFT boring Krimpen aan den IJssel

Deze niet alledaagse GFT boring van 27 meter (staal Ø559) door de IJsseldijk in Krimpen aan den IJssel is gereed! Aangezien er weinig ruimte was voor ons boormaterieel is er naar een oplossing gezocht. Deze oplossing is gerealiseerd door de stuurunit, recyclecunit en containers op een ponton te plaatsen. Nadat vanaf het water de definitieve damwandconstructie is aangebracht, is daar een tijdelijke bouwkuip omheen geplaatst. Vervolgens is de bouwkuip met behulp van een kraanschip ontgraven en is ons boormaterieel aangevoerd en opgesteld. Voor dit project is gekozen om de werkzaamheden zoveel mogelijk vanaf het water uit te voeren, om eventuele hinder tot een minimum te beperken.