Lees hier alles over het project... 

 

Boormethode: Gesloten Front Boring
Materiaalsoort: Staal
Boorlengte: 115 meter
Boordiameters: 762 mm
Uitvoeringsduur: 2017
Opdrachtgever: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
   

Uitdaging klant

De persleiding van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, in Oostzaan, bestaat gedeeltelijk uit asbestcement (AC) leidingwerk en uit PVC leidingwerk. AC materiaal is gevoelig voor brosse breuken en zettingen. De boven belasting op het overige leidinggedeelte is beduidend toegenomen. De persleiding is daardoor kwetsbaar voor een breuk. Dit wordt onderstreept door een lekkage van de leiding ter plekke van de Kerkstraat in januari 2014. Een breuk van de persleiding in of nabij het talud kan tot verzakkingen van de autosnelweg A8 leiden. Om de risico’s weg te nemen zal de persleiding Oostzaan in het gebied rond de Kerkstraat en nabij de A8 door HHNK verlegd worden.

Wat was onze oplossing

Kouwenberg Infra heeft hiervoor één Gesloten Front Boring uitgevoerd. Een uitdaging aan deze boring was dat het door het talud onder een snelweg geboord moest worden. Ook zat er een uitdaging in de lengte van de boring, deze was in totaal 115 meter. Hierbij werd er geboord met staal DN 762 met buizen van 6 meter lang. De boring werd succesvol uitgevoerd.

Bekijk ook:

OFT boring Weesp

OFT boring Weesp

Afgelopen week hebben wij een OFT boring van 56 meter (polymeerbeton Ø400/Ø550) gerealiseerd op station Weesp, dit ten behoeve van aan te leggen droge blusleidingen. Inclusief aanvalskasten voor de brandweer aan beide zijden van het station en brandkranen op de perrons. Om de treinreizigers zo min mogelijk tot last te zijn hebben we met beperkte ruimte een veilige werkplek gerealiseerd, tevens hebben we het drukscherm van damwanden in eigen beheer geplaatst. 
 
OFT boringen Noordoost Groningen

OFT boringen Noordoost Groningen

Op dit moment zijn wij met een reeks OFT boringen bezig, om de mantelbuizen aan te leggen voor de transportleidingen van industriewater en drinkwater om de watervoorzieningen in Noordoost Groningen te verstevigen. Door meer in te zetten op oppervlaktewater als bron voor industriewater blijven de drinkwaterbronnen behouden voor drinkwater in de toekomst. De aanvoer van de buizen (staal Ø914 en Ø1020) doen we in eigen beheer waarmee de planning van dit project nog meer gewaarborgd is.