Lees hier alles over het project...

Boormethode: Gesloten Front Boring
Materiaalsoort: Beton
Aantal boringen 1 boring
Boorlengte: 180 meter
Boordiameters:

800/1036 mm

Uitdaging klant

Door de gemeente Den Haag werd aan ons opdracht verleend voor het uitvoeren van een Gesloten Front Boring ter plaatse van een deel van de Conradkade en de President Kennedylaan te Den Haag. Het betrof het aanleggen van de riolering tussen de Conradkade en het Stadshoudersplantsoen. De werkzaamheden dienden uitgevoerd te worden zonder belemmering van het weg- en tramverkeer en daardoor dus binnen een kort tijdsbestek gereed te zijn. De beschikbare werkruimte was hierdoor beperkt gezien de locatie in de binnenstad van Den Haag.

 

Wat is onze oplossing

Om de binnenstad en het verkeer zo min mogelijk te storen is er in samenspraak met HB Advies een Design & Construct plan opgesteld om dit te realiseren, rekening houdend met de wensen van de klant. Daaruit is een Gesloten Front Boring gekomen met een lengte van 180 meter waar we minimale overlast veroorzaken voor het verkeer. Vanwege de mogelijke grote perskrachten werd een tussendrukstation gebruikt. Aangezien ten tijde van het aanbrengen van de putten trillingen konden ontstaan is ervoor gekozen om de nabij gelegen gebouwen te monitoren. Door ons compacte equipment waren we in staat om de pers- en ontvangstkuip met minimale afmetingen te ontwerpen wat resulteerde in een minimale hinder. 

 

Wat zijn de voordelen hiervan

Dagelijks reden er duizenden auto’s en vele trams over onze boring, terwijl men niet wist dat er gelijktijdig een riool werd aangelegd. Minimale overlast, optimale verkeersdoorstoming en een vlekkeloze uitvoering in kort tijdsbestek heeft voor een mooi resultaat gezorgd. 

Den Haag

Bekijk ook:

OFT boringen Noordoost Groningen

OFT boringen Noordoost Groningen

Op dit moment zijn wij met een reeks OFT boringen bezig, om de mantelbuizen aan te leggen voor de transportleidingen van industriewater en drinkwater om de watervoorzieningen in Noordoost Groningen te verstevigen. Door meer in te zetten op oppervlaktewater als bron voor industriewater blijven de drinkwaterbronnen behouden voor drinkwater in de toekomst. De aanvoer van de buizen (staal Ø914 en Ø1020) doen we in eigen beheer waarmee de planning van dit project nog meer gewaarborgd is.
 
GFT boring Krimpen aan den IJssel

GFT boring Krimpen aan den IJssel

Deze niet alledaagse GFT boring van 27 meter (staal Ø559) door de IJsseldijk in Krimpen aan den IJssel is gereed! Aangezien er weinig ruimte was voor ons boormaterieel is er naar een oplossing gezocht. Deze oplossing is gerealiseerd door de stuurunit, recyclecunit en containers op een ponton te plaatsen. Nadat vanaf het water de definitieve damwandconstructie is aangebracht, is daar een tijdelijke bouwkuip omheen geplaatst. Vervolgens is de bouwkuip met behulp van een kraanschip ontgraven en is ons boormaterieel aangevoerd en opgesteld. Voor dit project is gekozen om de werkzaamheden zoveel mogelijk vanaf het water uit te voeren, om eventuele hinder tot een minimum te beperken.