Lees hier alles over het project...

Boormethode: Gesloten Front Boring
Materiaalsoort: Beton
Aantal boringen 1 boring
Boorlengte: 180 meter
Boordiameters:

800/1036 mm

Uitdaging klant

Door de gemeente Den Haag werd aan ons opdracht verleend voor het uitvoeren van een Gesloten Front Boring ter plaatse van een deel van de Conradkade en de President Kennedylaan te Den Haag. Het betrof het aanleggen van de riolering tussen de Conradkade en het Stadshoudersplantsoen. De werkzaamheden dienden uitgevoerd te worden zonder belemmering van het weg- en tramverkeer en daardoor dus binnen een kort tijdsbestek gereed te zijn. De beschikbare werkruimte was hierdoor beperkt gezien de locatie in de binnenstad van Den Haag.

 

Wat is onze oplossing

Om de binnenstad en het verkeer zo min mogelijk te storen is er in samenspraak met HB Advies een Design & Construct plan opgesteld om dit te realiseren, rekening houdend met de wensen van de klant. Daaruit is een Gesloten Front Boring gekomen met een lengte van 180 meter waar we minimale overlast veroorzaken voor het verkeer. Vanwege de mogelijke grote perskrachten werd een tussendrukstation gebruikt. Aangezien ten tijde van het aanbrengen van de putten trillingen konden ontstaan is ervoor gekozen om de nabij gelegen gebouwen te monitoren. Door ons compacte equipment waren we in staat om de pers- en ontvangstkuip met minimale afmetingen te ontwerpen wat resulteerde in een minimale hinder. 

 

Wat zijn de voordelen hiervan

Dagelijks reden er duizenden auto’s en vele trams over onze boring, terwijl men niet wist dat er gelijktijdig een riool werd aangelegd. Minimale overlast, optimale verkeersdoorstoming en een vlekkeloze uitvoering in kort tijdsbestek heeft voor een mooi resultaat gezorgd. 

Den Haag

Bekijk ook:

Behoud certificaat CO₂ prestatieladder

Behoud certificaat CO₂ prestatieladder

Ook wat betreft duurzaamheid dragen wij graag ons steentje bij. We zijn trots dat we na een succesvolle audit ons CO₂ prestatieladder certificaat mogen behouden, waarmee Kouwenberg Infra aantoonbaar bewust omgaat met de uitstoot van CO₂. Daarnaast is een verantwoorde omgang met het milieu een belangrijk onderdeel van onze bedrijfsvoering. Onder andere door de elektrificatie van ons wagenpark en het voortdurend verduurzamen van het machinepark weten we de uitstoot verder te beperken. Benieuwd hoe we CO₂-bewust uw project kunnen realiseren? Neem vrijblijvend contact met ons op! #kouwenberginfra #sleuflozetechnieken #duurzaamheid #CO2prestatieladder
 
Lyngby - Denemarken

Lyngby - Denemarken

Na het mooie project dat we eind 2020 afgerond hebben kleurt het in Denemarken opnieuw oranje. Vanaf januari zijn we gestart in Lyngby, zo’n 10 kilometer ten noorden van Kopenhagen. De situatie is daar tweeledig; enerzijds zijn er problemen met de afwatering van het regenwater en daarnaast ligt er een oude riolering die aan vervanging toe is.We hebben een boorplan opgesteld dat voldoet aan de eisen van onze opdrachtgever en waarin rekening is gehouden met de specifieke grondslag. In de verschillende grondlagen zitten grote stenen die in de ijstijd vanuit de zee het land zijn opgedrukt. Om deze de baas te zijn boren we met behulp van een mixed shield.De totale lengte van de Gesloten Front boringen die Kouwenberg gaat uitvoeren is 1,5 kilometer in verschillende diameters (GVK ø860, ø1099 en ø1280). Op dit moment zijn de eerste 2 GFT boringen met een totale lengte van 270 meter gereed en is de enkele Open Front boring van 25 meter (staal ø323) ook ontvangen.