Terug naar Projecten

99 spoorkruisingen Weert tot Roermond

Lees hier alles over het project...

 

Boormethode: Open Front Boring
Materiaalsoort: Polymeerbeton & EGP
Boorlengte: 6 tot 28 m
Boordiameters: 150 & 200 mm
Uitvoeringsduur: 29 weken 2017
Opdrachtgever: Strukton Systems
    

Uitdaging klant

Tijdens dit project moesten maar liefst 99 spoorboringen gerealiseerd worden op 63 verschillende locaties. Deze locaties lagen in het tracé van Budel, Weert tot aan Roermond.

Wat was onze oplossing

De boringen werden uitgevoerd met de open front techniek, hierbij werd er veelal geboord met gresbuizen met een diameter van 150 mm. De lengte van de boringen varieerde van 6 tot 28 meter, in totaal werd er 1398 meter geboord.Bij enkele boringen werd de innovatie EGP-Tube toegepast. Met een gestuurde EGP-tube boring kan er geboord worden zonder ontvangstkuip. Dit doordat de boorkop maar 15 cm bedraagt en deze eenvoudig kan worden opgegraven. Verder werd er gewerkt met meerdere boorploegen die rarallel ten werk gingen om de planning te halen die was samengesteld in nauwe samenwerking met de opdrachtgever.

Wat waren de voordelen hiervan

Dit zorgde voor een snele manier van werken waardoor de planning behaald werd en kosten werden bespaard. 

Bekijk ook:

Lyngby - Denemarken

Lyngby - Denemarken

Na het mooie project dat we eind 2020 afgerond hebben kleurt het in Denemarken opnieuw oranje. Vanaf januari zijn we gestart in Lyngby, zo’n 10 kilometer ten noorden van Kopenhagen. De situatie is daar tweeledig; enerzijds zijn er problemen met de afwatering van het regenwater en daarnaast ligt er een oude riolering die aan vervanging toe is.We hebben een boorplan opgesteld dat voldoet aan de eisen van onze opdrachtgever en waarin rekening is gehouden met de specifieke grondslag. In de verschillende grondlagen zitten grote stenen die in de ijstijd vanuit de zee het land zijn opgedrukt. Om deze de baas te zijn boren we met behulp van een mixed shield.De totale lengte van de Gesloten Front boringen die Kouwenberg gaat uitvoeren is 1,5 kilometer in verschillende diameters (GVK ø860, ø1099 en ø1280). Op dit moment zijn de eerste 2 GFT boringen met een totale lengte van 270 meter gereed en is de enkele Open Front boring van 25 meter (staal ø323) ook ontvangen.
 
4 Open Front boringen Bocholtz

4 Open Front boringen Bocholtz

Het aantal elektrische auto’s neemt steeds meer toe en daarmee de behoefte aan laadpalen, onder meer bij benzinestations. Ten behoeve hiervan hebben wij afgelopen week 4 Open Front boringen (staal ø219) uitgevoerd bij het Shell station aan de A76 bij Bocholtz Limburg. Het zijn boringen met lengtes van 22 en 17 meter. Zodra wij onze werkzaamheden afgerond hebben zullen er kabels doorheen getrokken worden ten behoeve van stroomtoevoer zodat deze laadpalen op korte termijn in gebruik genomen kunnen worden.