Industrie

Transport van chemische stoffen vindt op diverse manieren plaats, onder meer door vervoer over de weg, het spoor en het water. Hierbij kan gedacht worden aan (hogedruk) transport van aardgas, olie, nafta, kerosine, chemische producten en industriële gassen. Een veiliger alternatief hiervoor is het transport van deze stoffen door ondergrondse leidingen.

 

Aanleg van deze leidingen dient vaak plaats te vinden in een drukke ondergrondse omgeving. Het uitvoeren van graafwerkzaamheden in deze omgeving neemt dan veel risico’s met zich mee door lekkage of breuk van bestaande leidingen met grote veiligheids-, gezondheids- en milieurisico’s tot gevolg, nog afgezien van de economische schade die optreedt.

 

Sleufloze technieken bieden in dit geval een goed alternatief. Met ons uitgebreid machinepark en onze ervaring op en in de omgeving van chemische fabrieken zijn wij bij uitstek in staat het aanleggen, vervangen en verwijderen van deze leidingen te realiseren.

Referentie

• Vervangen brandstofleiding, Chemelot