Open Front Techniek

Avegaarmethode
Bij de open frontboring wordt de boorbuis met de open voorzijde vanuit een boorput onder een te kruisen object in de grond doorgeperst. Om de persdruk te reduceren en om geringe correcties te kunnen uitvoeren op de boorrichting is de voorste buis voorzien van een snijkop. De binnendringende grond wordt door een grondboor (avegaar) in de buis naar de persput afgevoerd.


Pilot Gestuurde Avegaar Boring
Naast de bovengenoemde Avegaarmethode is Kouwenberg dé specialist op het gebied van Pilot Gestuurde Avegaar Boringen. Hierbij wordt, om de nauwkeurigheid van de boring nog beter te garanderen, eerst een zogenaamde “pilootboring” gemaakt waarna vervolgens de boorbuis de piloot volgt en exact conform het originele tracé van de pilootboring ligt. 

 

Avegaar Boring met waterslot
Met behulp van een waterslot is het mogelijk een avegaar boring uit te voeren ook als er sprake is van (beperkte) aanwezigheid van water en het tracé kan niet droog bemaald worden. Het voordeel hiervan is dat er onder water geboord kan worden zonder dat er gebruik gemaakt hoeft te worden van de duurdere Gesloten Front techniek.


Naast de boring kunnen we ook de benodigde putten verzorgen.

Voor meer informatie over Open Front Techniek kun je de brochure "downloaden". Of neem contact met ons op via 0412 – 405 404

Brochure Open Front Techniek

In onderstaand kort demo filmpje wordt de Open Front techniek schematisch uitgelegd.