Nano-Drill

De Nano-Drill is een zeer compacte boortechniek die geschikt is voor het aanleggen van relatief korte ondergrondse leidingen zoals warmteleidingen, waterleidingen, elektrakabels, rioleringspijpen en glasvezelskabels. De sleufloze boortechniek is kostenefficiënt en leidt tot minder overlast voor de omgeving dan wanneer ondergrondse leidingen aangelegd worden door middel van open ontgravingen.

De voordelen van onze Nano-Drill

  • Zowel horizontale als gebogen boorlijnen mogelijk Geringe gronddekking mogelijk
  • Stuurbaar boorsysteem
  • Nauwkeurigheid is hoog door continue meting
  • Dicht bij bestaande leidingen kunnen nieuwe leidingen
  • aangelegd worden.
  • Boren in diverse ondergronden mogelijk
  • Veel minder kans op boorschade dan bij de techniek raketten

Hoe gaat de Nano-Drill in zijn werk?

De Nano-Drill is een zeer compacte gestuurde boormachine. De machine wordt eenvoudig bevestigd aan een minigraver en daarmee in de juiste start positie gebracht. De zeer flexibele boorbuis wordt vervolgens in de gewenste boorlijn aangebracht. Door de goede stuurbaarheid en het nauwkeurige meetsysteem kan de juiste boorlijn worden gevolgd en kunnen mogelijke obstakels als kabels en leidingen worden vermeden. Bij het uittredepunt wordt de boorkop ontkoppeld en wordt een ruimer aan de boorstang bevestigd. Achter deze ruimer kan direct de productbuis, kabel of leiding worden aangebracht. Al ruimend wordt het geheel door de boorgang getrokken waarmee de kabel of leiding op de juiste plek is aangelegd. Waar nodig wordt tijdens het boorproces een boorvloeistof toegepast. De boorspoeling wordt opgevangen en na gereed komen van de werkzaamheden afgevoerd.