E-Power Pipe

De E-Power Pipe is geschikt voor langere, horizontale boringen met relatief weinig gronddekking. Aangezien de boring volledig horizontaal op geringe diepte onder het maaiveld wordt aangelegd is de aangelegde kabel of leiding goed te bereiken. Dit kan benodigd zijn bij reparatie of herstelwerkzaamheden, of bijvoorbeeld voor het maken van een koppeling met andere leidingen. De E-power Pipe kan worden toegepast voor onder meer de aanleg van mantelbuizen voor stroomkabels of leidingen.

De voordelen van onze E-Power Pipe

  • Boren met geringe gronddekking, zonder kans op uitbraak Uitstekende boornauwkeurigheid
  • Volledig horizontale boring mogelijk
  • Mogelijk om in een bocht te boren met minimale boogstraal van
  • 1000 meter
  • Hoge boorsnelheid
  • Boren in diverse ondergronden mogelijk
  • Mogelijk om beneden de grondwaterstand te boren

Hoe werkt de E-Power Pipe?

Vanuit een startput wordt de boorkop middels het persframe richting het uittredepunt in een ontvangstput geperst. Achter de boorkop worden mantelbuizen geplaatst die onderling gekoppeld worden. De tijdens de boring vrijkomende grond wordt vermengd met water en indien nodig een boorvloeistof. De boorspoeling wordt via de boorkop door de mantelbuizen afgevoerd naar de startput. De boorspoeling wordt aan de perszijde gerecycled waarna de grond kan worden afgevoerd en het water kan worden hergebruikt. Uniek aan het EPP boorsysteem is het venturi pomp waarmee het mogelijk is de boorspoeling over grotere afstanden te verplaatsen.

Na ontvangst van de boorkop in de ontvangstput wordt deze gedemonteerd. Aan de mantelbuis wordt vervolgens een trek kop gekoppeld met daaraan de in te voeren mantelbuizen of leidingen. Door de casing richting perszijde terug te trekken worden de kabels of leidingen in de boorgang getrokken. De holle ruimtes, onder meer ontstaan door de oversnijding van de boorkop, worden daarbij geïnjecteerd waardoor geen zettingen plaats kunnen vinden.