Uw partner in open front boringen en sleufloze technieken

Wat is de ProRail Veiligheids prestatieladder?

In juli 2012 heeft ProRail de Veiligheidsladder ingevoerd voor het meten van veiligheidsbewustzijn van organisaties. Deze wordt door ProRail bij aanbestedingen actief ingezet als instrument, om de ontwikkeling van het veiligheidsbewustzijn bij haar opdrachtnemers te stimuleren.

Een goed begrip van de achtergronden, criteria en eisen is voor alle betrokkenen essentieel. Enerzijds om het niveau op de ladder te kunnen vaststellen, anderzijds om verbeteringen in gang te zetten, om een hoger niveau te bereiken.

Veiligheidsladder
De ladder bestaat uit vijf tredes en telt achttien bedrijfsaspecten; van managementinteresse tot medewerkerbetrokkenheid. Voor alle aspecten is per trede aangegeven waar een bedrijf aan moet voldoen (de eis), welke criteria hierbij horen (de norm), hoe die criteria gewaardeerd worden (de scores) en waar een onafhankelijke auditor op moet letten; met andere woorden waar vind je de bewijzen? De veiligheidsladder moet bedrijven via positieve prikkels stimuleren om te investeren in hun veiligheidscultuur.

Hoe werkt de veiligheidsladder?
DNV GL toetst via audits hoe bedrijven scoren op veiligheidsbewustzijn. Hoe hoger op de ladder, hoe meer fictieve korting een bedrijf krijgt op de inschrijfprijs bij Prorail. In eerste instantie is de ladder voor door ProRail erkende bedrijven. De ladder richt zich op de hele keten van opdrachtgever-opdrachtnemer-leverancier, daar is rekening mee gehouden bij het ontwerp. Daarbij is er veel energie gestoken in afstemming met spooraannemers, ingenieursbureaus en diverse veiligheidsdeskundigen.

Kouwenberg Infra | ProRail veiligheidsladder

Milieubewust bezig zijn eist dagelijks keuzes maken. Ondanks ons vele oranje zijn wij zuinig op groen.