Uw partner in open front boringen en sleufloze technieken

Projectomschrijving

Kouwenberg Infra heeft onlangs een pilootgestuurde avegaarboring uitgevoerd. De werkzaamheden omvatten het verwijderen van een deel van de bestaande riool en het aanleggen van een nieuw riool ter plaats van de Petemoederslaan te Utrecht.

Speciaal aan deze boring was dat het geen normale ontvangstput had, de boring kwam namelijk uit in rivier de Vecht te Utrecht, dit onder waterniveau. Hiervoor is een speciale waterdichte stalen kist gemaakt die met een kraan in de rivier was gehesen. Ook moest er een gat in de keerwand gemaakt worden, waarbij het risico ontstond dat de hele keerwand zich kon bezweken. Om de stand zekerheid van de keerwand te borgen nam Kouwenberg Infra een aantal beschermde maatregelen.

Technische gegevens:

boormethode: Avegaarboring
materiaalsoort: GVK
boorlengte: 12 meter
boordiameters: 427 mm
uitvoeringsduur: week 51, 2017

Mocht u vragen hebben over dit project of over andere projecten van Kouwenberg Infra dan kunt u contact met ons opnemen via 0412 – 405 404 of info@kouwenberginfra.nl

Milieubewust bezig zijn eist dagelijks keuzes maken. Ondanks ons vele oranje zijn wij zuinig op groen.