Uw partner in open front boringen en sleufloze technieken

Wat is spoorse persingen?

De werkzaamheden in deze categorie omvatten de aanleg van leidingen en buizen door middel van persingen met de Open Front Techniek (OFT) en Gesloten Front Techniek (GFT). Persingen vallen onder ‘Sleufloze Technieken”, zoals beschreven in NEN 3650-1.
ProRail erkent ondernemers op basis van een nadere verdeling van de processen van de vigerende versie van CKB, in de volgende subcategorieën:

  • S-D (A) Open Front Techniek 0-200 mm
  • S-D (B) Open Front Techniek >200 – 400 mm
  • S-D (C) Open Front Techniek >400 – 800 mm
  • S-D (D) Open Front Techniek > 800 mm – 5000 mm
  • S-E (A) Gesloten Front Techniek 0 – 1000 mm
  • S-E (B) Gesloten Front Techniek >1000 – 5000 mm

De certificatie-instelling die de certificaten inzake kwaliteit, veiligheid en milieu afgeeft, dient te zijn erkend door een nationale accreditatie-instelling, of als een dergelijke instelling niet bestaat, te voldoen aan de vigerende versie van NEN-EN-ISO/IEC 17021.
ProRail erkent gelijkwaardige verklaringen van in andere Lidstaten gevestigde instellingen en aanvaard eveneens andere bewijzen inzake gelijkwaardige maatregelen op het gebied van resp. kwaliteitsborging, veiligheid of milieu.

Milieubewust bezig zijn eist dagelijks keuzes maken. Ondanks ons vele oranje zijn wij zuinig op groen.