Uw partner in open front boringen en sleufloze technieken

Methode 1: Pilootboring

Na het maken van de startput (1) en ontvangstput (2) – eventueel met behulp van onze eigen kraan met trilblok – worden beide putten ontgraven.

De boormachine (3) wordt in de startput geplaatst en voorzien van een monitor (4) en camera (5). Met behulp van de camera wordt het target (6) op de monitor geprojecteerd.

Tijdens het boren worden met een interval nieuwe boorstangen (7) geplaatst tot de stuurkop (8) bij de ontvangstput arriveert. Het geheel wordt aangedreven door middel van een hydraulische pomp (9).

Als de pilootboring gereed is word deze gekoppeld aan een hulpstuk voor verder vervolg zoals weergegeven in methode 2 t/m 5.

Er is de mogelijkheid om de pilootbuis terug te trekken met een medium of mantelbuis aan de pilootbuis.

Kouwenberg Infra | Pilootboring

Milieubewust bezig zijn eist dagelijks keuzes maken. Ondanks ons vele oranje zijn wij zuinig op groen.