Nieuw gemaal in Berschenkhoek

In het kader van het Nationaal Bestuursakkoord Water is een integraal plan voor verbetering van de waterkwaliteit opgesteld. Een maatregel hierin is het ‘afleiden van …