Uw partner in sleufloze technieken

Gesloten frontboringen

Bij gesloten front boringen staat de persinstallatie in een persput. Vandaaruit worden de buizen de grond ingeperst. De boorinstallatie bestaat uit een boormachine, perscilinder, persframe en een slurrysysteem. De boormachine heeft een roterend boorschild dat de grond losmaakt. Een aanvoerleiding voert water naar de boorkop, dat met de losgemaakte grond een slurry vormt.

Een afvoerleiding sluist de slurry af naar de scheidingsinstallatie, die grond en water weer van elkaar scheidt. Het water stroomt terug naar de boormachine. Vanuit de persput plaatsen we steeds nieuwe leidingsegmenten achter het boorschild. De boring eindigt in een ontvangstput.

Gesloten frontboringen zijn ook onder grondwaterpeil mogelijk. Dit boorsysteem is vooral geschikt voor buizen met een diameter van 400 tot 3.000 mm. De installatie van tussenstations vergroot de mogelijke lengte van het tracé aanzienlijk.

Kouwenberg Infra BV beschikt over diverse boorschilden voor boringen van uiteenlopende diameters.

Kouwenberg Infra BV Schaijk | Gesloten frontboringenKouwenberg Infra BV Schaijk | Gesloten frontboringen

Milieubewust bezig zijn eist dagelijks keuzes maken. Ondanks ons vele oranje zijn wij zuinig op groen.