Kouwenberg Infra genomineerd voor NSTT No-Dig Award 2018

Uw partner in open front boringen en sleufloze technieken

Ook dit jaar reikt de NSTT de NSTT No-Dig Award uit. Deze prestigieuze Award wordt toegekend aan één of meer organisatie die op een innovatieve manier hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van sleufloze technieken. Dit kan zijn aan de hand van een innovaties, project of een onderzoeken. Tot 30 juni konden innovaties, projecten of onderzoeken ingediend worden voor de NSTT No-Dig Award en de NSTT Publieksprijs. Een van de vier nominaties voor de NSTT No-Dig Award is Kouwenberg Infra en A. Hak Leidingbouw: Remote drilling, boren in NGE-verdacht gebied.

Boringen kunnen worden uitgevoerd in een NGE-verdacht gebied. Is een gebied waarbij er niet gesprongen explosieven kunnen worden aangetroffen. Deze explosieven komen voornamelijk uit de Tweede Wereldoorlog. Er worden regelmatig hulzen, (afwerp) munitie en granaten in de bodem gevonden.

Om de boringen toch op een veilige manier uit te kunnen voeren heeft Kouwenberg Infra een passende oplossing ontworpen om dit probleem aan te pakken. Vanwege de kans op explosieven moet er op een veilige afstand gewerkt worden. Kouwenberg Infra heeft hiervoor haar eigen equipment aangepast zodat de boormachine, bovengronds, buiten de boorkuip op een veilige afstand bediend kan worden. Hiervoor is een camerasysteem geïnstalleerd voor monitoring op de boormachine tijdens de boorwerkzaamheden.

Milieubewust bezig zijn eist dagelijks keuzes maken. Ondanks ons vele oranje zijn wij zuinig op groen.