Kouwenberg Infra boort op afstand in NGE-verdacht gebied

De Nederlandse Aardolie Maatschappij is momenteel bezig om nieuwe leidingen tussen Geefsweer Knooppunt Delfzijl Tankepark aan te leggen ten behoeve van het ondergrondse transport van water aardgascondensaat.

Kouwenberg Infra heeft hierbij opdracht gekregen van A. Hak Leidingbouw om een vijftal piloot gestuurde avegaarboringen te maken. Dit betreft één spoorboring, twee wegkruisingen en een tweetal leidingkruisingen. De boringen hebben een totale lengte van 150 meter. Twee boringen worden uitgevoerd met een waterslot, hierdoor kan er onder het waterniveau geboord worden zonder enige problemen.

NGE-verdacht gebied
Vier boringen worden uitgevoerd in een NGE-verdacht gebied. Een NGE-verdacht gebied is een gebied waarbij er niet gesprongen explosieven kunnen worden aangetroffen. Deze explosieven komen voornamelijk uit de Tweede Wereldoorlog. Er worden regelmatig hulzen, (afwerp) munitie en granaten in de bodem gevonden.

Om op een zo veilige manier te werken heeft onze engineeringsafdeling onderzoek gedaan naar de grondbodem. Naar aanleiding van dit onderzoek kon het tracé niet vrijgegeven worden van niet gesprongen explosieven. Dit betekend dat onder wegen en locaties waar zich kabels en leidingen bevinden mogelijk niet gesprongen explosieven aanwezig zijn.

Om de boringen toch uit te kunnen voeren heeft Kouwenberg Infra dit probleem aangepakt en is met een passende oplossing gekomen. Vanwege de kans op explosieven moet er op een veilige afstand gewerkt worden. Kouwenberg Infra heeft hiervoor haar eigen equipment aangepast zodat de boormachine, bovengronds, buiten de boorkuip op een veilige afstand bediend kan worden. Ook is hiervoor een camerasysteem geïnstalleerd voor monitoring op de boormachine tijdens de bediening op afstand.